„Grįžkite pas mane visa savo širdimi, – pasninku, verksmu ir raudojimu“ (Jl 2, 12)

Ši Popiežiaus namų pamokslininko tėvo Raniero Cantalamessos OFM Cap. meditacija buvo skirta ypatingam įvykiui – popiežiaus Jono Pauliaus II visuotiniam paraginimui pasninkauti, rengiantis religijų vadovų maldos už taiką susitikimui Asyžiuje 2002 m. sausio 24 d. Ji buvo pasakyta 2001 m....
plačiau

Ką Jėzus rašo mūsų širdyse?

Kokia karūna šį gavėnios sekmadienį, likus savaitei iki Verbų, Bažnyčia galėjo papuošti Eucharistijos šventimą, jei ne Evangelijos pagal Joną ištrauka apie moterį, pagautą svetimaujant. Viešpatie Jėzau, tą neužmirštamą ankstų rytą Tu Je...
plačiau

Rožinis sekmadienis

Šiek tiek sunkoka imti ir prabilti apie Gavėnią, apie kurią, rodos, jau tiek kalbėta, tiek rašyta. Gal net įkyrėjusią iki gyvo kaulo, kasmet lankančią. Jau nuo mažų dienų gerai pažįstamą, išstudijuotą, įsirėžusią atmintin su visais suva...
plačiau

Kodėl reikia išpažinties, jei po to vėl nusidėsi?

Kai prasideda gavėnia, būtinai mama ar močiutė lyg tarp kitko primins: „Vaikai, eisim į bažnyčią Velykinės išpažinties“. Ir eini atlikti tos velykinės pareigos. O galvoje sukasi mintys: „Kodėl reikia išpažinties, jei po to vėl taip pat nu...
plačiau

Kristaus ir mūsų kančia. Philippe Marie Mossu CSJ

Kad išties susitiktume su Jėzumi, turime pajėgti Jį priimti kaip kitą asmenį, turime pajėgti save peržengti. Šitas peržengimas visada reikalauja tam tikros kančios ir neturto. Žinia, mums meldžiantis, Jėzus pats ateina mūsų ieškoti, ir tai y...
plačiau

Graudūs verksmai – Kristaus kančios apmąstymas (audio)

Tai populiarios Viešpaties Kančios apmąstymo pamaldos. Tradicija kilo XVIII a. pradžioje, pirmą kartą atliktos 1707m. Tekstas originalus, senoviškas. Graudžių Verksmų giesmės neapsiriboja vien biblijinių įvykių pristatymu. Jos nori pažadinti mū...
plačiau

T. Philippe Marie. Kryžius – mūsų išgelbėjimas

Kryžius yra mūsų išgelbėjimas, todėl jis kabinamas ant sienų mūsų namuose, todėl Kryžiaus ženklas lydi kiekvieną Bažnyčios maldą, todėl visais sakramentais Bažnyčia švenčia Kryžių. Eucharistijoje Jis yra tarp mūsų – Meilei neg...
plačiau

Antoinette Bosco. Gavėnia. Neeilinė meilės istorija

Evangelijoje pagal Matą pasakojama istorija:   Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: ...
plačiau

Kas yra Pelenų diena, arba Pelenų trečiadienis?

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne ti...
plačiau

Pelenų dienos iškilmės Evangelija ir vysk. Jono Ivanausko homilija (audio)

Jėzus bylojo savo mokiniams: „Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje. Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad b...
plačiau