Gegužinės pamaldos

Amžių bėgyje Marijos garbei ir šlovei buvo paaukota visa, ką gražiausio gamta ir žmogus sukūrė. Todėl ir tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvęstas tai, kurią Bažnyčios liturgija vadina Jeriko rože, Libano kedru, kvapiu cinamono ir balsamo medeliu. Kadangi gamta išsiskleidžia visu savo grožiu, ypač gegužės mėnesį, jis yra.. skaityti daugiau →

Žvaigždėmis vainikuotajai

Pražydusio, pragydusio pavasario gegužyje, žalumoje skendinčia žeme nematoma sklendi tu, mūsų Motina Marija. Tu džiugi žvelgei anuomet į tarpukario giesme skambančius, malda palydimus gegužės vakarus Lietuvoje. Žmonės tikėjo ir galvojo senelių likimu pasidalinsią, ramybėje dienas nugyvensią... Bet prasidėję kruvinos dienos gesino tikėjimą, gerus papročius ir kažkelintu kalaviju skrodė tavo širdį. Dabar, priespaudai praėjus, tu ir.. skaityti daugiau →

Gegužės mėnuo – Marijos mėnuo

Gegužės mėnuo yra nepaprastai gražus, visa kūrinija apsirengia puikiais gėlių apdarais. O žmonijos gražiausias apdaras yra Marija... Marija yra graži, o arkangelo Gabrieliaus žodžius Marijai „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ iš graikų kalbos būtų galima versti ir kiek kitaip: „džiūgauk grožio pripildytoji, Viešpats su tavimi!“. Žodis „gražus“ šiandien vartojamas daugiareikšmiškai. Dažnai „gražiais“ pavadinami asmenys,.. skaityti daugiau →

Marija – moters įkvėpėja

Keliaudami po Lietuvą, mes galime pamatyti, kad maždaug trečdalis bažnyčių dedikuotos Marijos garbei.Kiekvienas katalikas žino, kad Marijos garbei kalbamas rožinis. Galbūt todėl žmonėms tarsi savaime aišku, kad Marija yra gerbiamas asmuo. Uždavus klausimą, kodėl Marija garbinama, dažnas žmogus sutrinka. Marija yra ne tik Jėzaus motina, bet taip pat ir pavyzdys kiekvienam žmogui, o ypač moteriai. Pirmiausia,.. skaityti daugiau →