Gegužinės pamaldos

Gegužinės pamaldos

Amžių bėgyje Marijos garbei ir šlovei buvo paaukota visa, ką gražiausio gamta ir žmogus sukūrė. Todėl ir tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvęstas tai, kurią Bažnyčios liturgija vadina Jeriko rože, Libano kedru, kvapiu...
plačiau

Žvaigždėmis vainikuotajai

Pražydusio, pragydusio pavasario gegužyje, žalumoje skendinčia žeme nematoma sklendi tu, mūsų Motina Marija. Tu džiugi žvelgei anuomet į tarpukario giesme skambančius, malda palydimus gegužės vakarus Lietuvoje. Žmonės tikėjo ir galvojo senelių...
plačiau

Gegužės mėnuo – Marijos mėnuo

Gegužės mėnuo yra nepaprastai gražus, visa kūrinija apsirengia puikiais gėlių apdarais. O žmonijos gražiausias apdaras yra Marija… Marija yra graži, o arkangelo Gabrieliaus žodžius Marijai „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpa...
plačiau

Marija – moters įkvėpėja

Keliaudami po Lietuvą, mes galime pamatyti, kad maždaug trečdalis bažnyčių dedikuotos Marijos garbei. Kiekvienas katalikas žino, kad Marijos garbei kalbamas rožinis. Galbūt todėl žmonėms tarsi savaime aišku, kad Marija yra gerbiamas asmuo. Uždav...
plačiau

Kristaus Motina Marija – Bažnyčios Motina

Katalikai savo maldose Mariją vadina „Baž­nyčios Motina”. Šis vardas tinka Marijai, nes ji yra Jėzaus motina ir ypatingu būdu dalyvavo žmonių išganymo darbe, kuris ir šiandien tebesi­tęsia per Bažnyčią. Šis titulas tinkamai išreiškia...
plačiau

Švč. Mergelės Marijos litanija. Istorija. Kreipinių reikšmės

Istorija   Marijos litanija, kuria jau XII amžiuje buvo meldžiamasi, kilo iš Visų šventųjų litanijos. Jau IX amžiuje visų šventųjų litanijoje buvo minimi trys Marijos titulai: Šventoji Marija, Dievo Gim­dytoja ir M...
plačiau

Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis

Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo...
plačiau