Grabnyčios, arba Kas 40-ąją dieną po gimimo nutiko Jėzui

Grabnyčios, arba Kas 40-ąją dieną po gimimo nutiko Jėzui

Žvelgiant į Bažnyčios kelionę istorijoje, kasmet mus pasitinka tas pats liturginių metų ciklas: Adventas, Kalėdos, Eilinis laikas, Gavėnia, Velykos… Kasmet mes esame kviečiami iš naujo apmąstyti Kristaus ir kitų mūsų išganymui reikšmingų Asmenų Gyvenimo įvykius, siekiant vis labiau įsigilinti ir...
plačiau

Jėzaus Paaukojimas

Auka. Aukojimas. Patys brangiausi žodžiai, didžiausios vertybės, kurių tikrąją prasmę tesužinosime vien Amžinybėje. Marijai ir Juozapui nereikėjo taip ilgai laukti, kaip mums dabar. Tiems Aukos prasmė buvo aiški nuo tos akimirkos, kai Visag...
plačiau

Grabnyčios (Kristaus Paaukojimas)

Vasario 2-ąją liturgijoje minimas Kristaus Paaukojimas. Apie tai skaitome Šventajame Rašte: „Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui...
plačiau

Grabnyčių šviesa

Grabnyčių švente pasibaigia 40 dienų Kalėdų nuotaikos laikotarpis, bus nuimtos prakartėlės, Kalėdų simboliai, nutils Kalėdų giesmės. Vakarų krikščionys šią šventę kadaise vadino Purificatio – M. Marijos Apsival...
plačiau