Aštuoni Jobo išpažinties klausimai

Vienas labiausiai jaudinančių Biblijos pasakojimų yra Jobo istorija. Daugelis gerai žinome pagrindinius siužeto momentus: Jobas gyveno maždaug prieš 3000 metų Artimiuose Rytuose ir buvo labai turtingas, bet kartu ir pamaldus. Tačiau Šėtonas su Dievo leidimu vieną dieną iš jo atėmė...
plačiau

Nuodėmklausio tarnyba

Įprastinė privati išpažintis kartu su sekmadienio Mišiomis ir penktadienio pasninku kažkada buvo gero kataliko skiriamasis ženklas. Kunigai didelę šeštadienio popietės ir vakaro dalį, taip pat ir laiką prieš Mišias skirdavo išpažinčių klausy...
plačiau

Kodėl reikia išpažinties, jei po to vėl nusidėsi?

Kai prasideda gavėnia, būtinai mama ar močiutė lyg tarp kitko primins: „Vaikai, eisim į bažnyčią Velykinės išpažinties“. Ir eini atlikti tos velykinės pareigos. O galvoje sukasi mintys: „Kodėl reikia išpažinties, jei po to vėl taip pat nu...
plačiau

Jėzaus palaiminimai ir sąžinės peržvalga (Mt 5, 1-12)

 Jėzus sako: Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė.   Kas man svarbu: pinigai, turtas, gilesnė gyvenimo prasmė, Dievas? Ar gyvenu Dievo akivaizdoje, ar manau, kad jis yra toli nuo mano kasdienybės? Ar mano darbas ir laisvalai...
plačiau

Velykinė išpažintis

Ką reiškia ta „velykinė“ išpažintis? Bažnyčia mums primena, kad turime nors kartą metuose atlikti išpažintį – susitaikyti su Dievu bei broliais ir seserimis. Kodėl per Velykas? Paprasčiausiai todėl, kad tai didžiausia krikščionių švent...
plačiau