Su Rugsėjo 1-osios švente!

Su Rugsėjo 1-osios švente!

Žmogus gyvena nuolat laukdamas. Vos gimęs kūdikėlis laukia šilto mamos žvilgsnio, švelnių jos rankų. Ūgtelėjęs laukia, kada užaugs, kada pradės eiti į darželį, mokyklą kaip ir jo vyresnysis brolis ar sesė. Gūdžiais žiemos vakarais laukiame saulėtų pavasario dienų, pavasarį –...
plačiau

Kauno arkivyskupo homilija jaunimui Pivašiūnuose, didžiuosiuose Žolinės atlaiduose švenčiant Jaunimo dieną (2014 08 16)

Išaukštintas gyvenimas   Girdėjome Apreiškimo knygos žodžius: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 11, 19). &Sc...
plačiau

Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 29-osios Pasaulio jaunimo dienos proga (2014 m.)

„Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 3) 2014 m. sausio 21 d.   Brangūs jaunuoliai!   Vis gyvai prisimenu mūsų nepaprastą susitikimą per 28-ąją Pasaulio jaunimo dieną Rio de Žaneire – didžiulę tikėjimo ...
plačiau

Kaip liudyti?

plačiau

Vievio parapijos jaunimo įspūdžiai iš piligriminės kelionės Varkalės-Pivašiūnai

GARBĖ JĖZUI KRISTUI!   Paraginta pasidalinsiu piligriminio žygio patirtimi, įspūdžiais (kaip jau pavyks taip, yra dalykų, kuriuos sunku nusakyti žodžiais). Kad jau užsiminiau apie bendrystę, tai čia iki galo ją išgyvenau. Tikriausiai dar niekuo...
plačiau

Popiežius Pranciškaus laiškas Lietuvos jaunimui: „Jėzus veda į džiaugsmą“

Brangus Lietuvos Jaunime!   Man labai miela širdimi būti kartu su jumis ir jums perduoti pačius šilčiausius linkėjimus šeštą kartą vykstančiųjų „Lietuvos Jaunimo Dienų“ proga, kuri jus taip gausiai subūrė į Kauną. Ypatingai sveikinu tuos...
plačiau

Jaunimo dienų istorija

1984 m. daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių iš viso pasaulio atsiliepė į Popiežiaus kvietimą atvykti kartu švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienio Šv. Petro aikštėje, Romoje. Renginys sulaukė didžiulio pasisekimo. Popiežius, kreipdamasis į jau...
plačiau

Kvietimas ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms 2013 Kaune

Tikėjimas mus buria ir dovanoja mums šventę. Tačiau Lietuvos jaunimo dienos nėra tik jaunimo susibūrimas ar įspūdinga šventė. Visų pirma, tai – tikėjimo kelionė. Tai vidinio ieškojimo ir augimo laikas. Lietuvos jaunimo dienos 2013 tebūna ta vi...
plačiau

Aš jus draugais vadinu

Brangūs Jėzaus draugai,   šiandien Jus kviečiame pradėti kelionę į Lietuvos Jaunimo Dienas 2013. Kreipiamės į Jus kaip į Jėzaus draugus, nes šio artėjančio susitikimo tema ir bus Jėzaus žodžiai „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15). Draug...
plačiau

Egzaminai – ne bėda

Jei Tu esi studentas, žinok tai – Dievo dovana ir Dievas nori, kad tu pagarbintum Jį savo studijomis. Jei jau keletą valandų kali vis dar neįdomią dalyko medžiagą, gali būti, jog esi labai pavargęs ir susierzinęs. Nepalik šio darbo vien...
plačiau