Alfa kursas. Kas tai?

Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo, skelbkite Jo darbus tautoms! Giedokite jam, šlovinkite ji giesmėmis, kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus. Didžiuokitės jo šventuoju vardu, tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!   Ps 104 (105), 1-3   Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama...
plačiau