Švč. Jėzaus Širdis

Birželio mėnuo Lietuvos Bažnyčiose skir­tas Švč. Jėzaus Širdžiai pagarbinti. Todėl ir mū­sų bažnyčioje kas vakarą prie išstatyto Švč. Sak­ramento giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Taip norime savo širdyse sužadinti mūsų Vieš­paties meilę ir pajusti be perstojo plūstantį iš Jo širdies gailestingumą. Kristaus mistinis kūnas - Bažnyčia nuolat kviečia tikinčiuosius pažvelgti į savo širdį, pasi­tikrinti, kiek.. skaityti daugiau →

Kristaus Karaliaus iškilmė, bažnytinių metų pabaiga

Po vieno ūkininko mirties buvo atplėštas jo testamentas, ir, visų nuostabai, visos jo nuosavybės paveldėtoju nurodytas – šėtonas!.. Visi stebėjosi, svarstydami, kaip dabar tą nuosavybę perduoti velniui. Vienas išmintingas advokatas patarė: palikite jo žemę, namus ir nieko ten nedarykite, tokiu būdu bus atiduotas palikimas velniui. Iš tikrųjų, po kelių metų ėmė želti piktžolės, brūzgynai, nuosavybė.. skaityti daugiau →

Atsakymai į 101 klausimą apie Jėzų

Ar pasakojimai apie Jėzaus prasidėjimą ir gimimą - tiesa? Ar Jėzus turėjo brolių ir sese­rų? Kada Jis sužinojo esąs Dievo Sūnus? Ar Jėzus kartais buvo linksmas ir kartais mėgda­vo pajuokauti? Ar Dievas tikrai norėjo, kad Jė­zus mirtų taip baisiai ir būdamas toks jaunas? Kaip Jis galėjo būti šimtaprocentinis žmogus ir šimtaprocentinis Dievas, juk tai du.. skaityti daugiau →

Kas yra Jėzus? (santrauka)

Saulius iš Tarso manėsi žinąs atsakymus į visus klausimus. Tačiau vieną dieną kelyje į Damaską jis pasijuto kažkokios visa viršijančios jėgos parblokštas ant žemės, tuomet jam nieko nebeliko, kaip tik paklausti: “Kas esi, Viešpatie?“ Ir Jėzus jam atsakė. Tamsoje, maldoje, tardamasis su tais, kurie buvo matę Jėzų, Saulius (kuris vėliau tapo žinomas kaip apaštalas Paulius).. skaityti daugiau →