Švč. Jėzaus Širdis

Birželio mėnuo Lietuvos Bažnyčiose skir­tas Švč. Jėzaus Širdžiai pagarbinti. Todėl ir mū­sų bažnyčioje kas vakarą prie išstatyto Švč. Sak­ramento giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Taip norime savo širdyse sužadinti mūsų Vieš­paties meilę ir pajusti be pe...
plačiau

Kristaus Karaliaus iškilmė, bažnytinių metų pabaiga

Po vieno ūkininko mirties buvo atplėštas jo testamentas, ir, visų nuostabai, visos jo nuosavybės paveldėtoju nurodytas – šėtonas!.. Visi stebėjosi, svarstydami, kaip dabar tą nuosavybę perduoti velniui. Vienas išmintingas ad...
plačiau

Atsakymai į 101 klausimą apie Jėzų

Ar pasakojimai apie Jėzaus prasidėjimą ir gimimą – tiesa? Ar Jėzus turėjo brolių ir sese­rų? Kada Jis sužinojo esąs Dievo Sūnus? Ar Jėzus kartais buvo linksmas ir kartais mėgda­vo pajuokauti? Ar Dievas tikrai norėjo, kad Jė­zus...
plačiau

Kas yra Jėzus? (santrauka)

Saulius iš Tarso manėsi žinąs atsakymus į visus klausimus. Tačiau vieną dieną kelyje į Damaską jis pasijuto kažkokios visa viršijančios jėgos parblokštas ant žemės, tuomet jam nieko nebeliko, kaip tik paklausti: “Kas es...
plačiau

Pasninkas akims

Nūdienos žmogui daug ko trūksta, tačiau jam tikrai netrūksta ir niekada nebetrūks vieno dalyko – būtent vaizdinių. Norint tuo įsitikinti, užtenka išeiti į gatvę, užeiti į didmeninės prekybos parduotuvę arba tiesiog įsijungti telev...
plačiau

Jėzus iš Nazareto – krikščionijos steigėjas

Iš Kristaus gyvenimo mes esame padarę daug išvadų, sužinoję daug tiesų, kurios vadovauja mūsų gyvenimui. Iš jų esame įsivedę papročių ir švenčių, kurios sudaro mūsų krikščioniško gyvenimo stilių. Tač...
plačiau

Švč. Jėzaus Vardas

„Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą“ Mt 1, 21   Švenčiausiasis Jėzaus Vardas visada buvo gerbiamas Bažnyčioje nuo pat pirmųjų amžių, tačiau tik XIV a. pradėtas minėti liturgijos apeigose. Šv. Bernardina...
plačiau

Kristaus asmenybės kontrastai

"Vargas, vargas man, esu per daug žmogus”, aimanuodavo ne kartą šv. Pranciškus Salezietis. Jėzus Kristus, Dievas, buvo sykiu ir žmogus. "Mums apsireiškė žmoniškumas ir malonumas”. Jei Kristuje nebūtų su...
plačiau

Jėzaus Širdies litanija

Istorija   Litanija yra viena iš Bažnyčios maldos būdų. Šį maldos būdą Bažnyčia perėmė iš ankstesnių kartų. Išrinktoji tauta jau Senojo Testamento laikais meldėsi tokiu būdu, pavyzdžiui 136 psalme. Švč. ...
plačiau

Jaunimo paaukojimo Jėzaus Širdžiai prasmė

Šios katechezės tikslas – padėti jauniems žmonėms pasiruošti Jaunimo paaukojimui Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Katechezė iš trijų dalių. Pirmoji – pažvelgimas į Popiežiaus žinią, skirtą Pasaulio ...
plačiau
1 2 3 5