Dievo meilės laiškas (Šv. Kalėdos)

Dievo meilės laiškas (Šv. Kalėdos)

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa...
plačiau
Ieškoma dovana (Kristaus Gimimas)

Ieškoma dovana (Kristaus Gimimas)

Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“. Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas...
plačiau
KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS (2018)

KAIŠIADORIŲ VYSKUPO KALĖDINIS ŽODIS – SVEIKINIMAS (2018)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! "Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas." Švenčiame Kristaus Gimim...
plačiau

Kas yra Kalėdų oktava?

Dvi didžiausios krikščionių šventės – Viešpaties prisikėlimas, Velykos ir Gimimas, Kalėdos – švenčiamos aštuonias dienas, tai yra oktavą. Pirmiausiai krikščionių tradicijoje, jau trečiajame amži...
plačiau

Jėzaus gimtadienis

Marija, ačiū Tau už laišką, kurį man atsiuntei. Sutinku su Tavimi ir suprantu Tavo būgštavimus. Tavo papasakotas sapnas privertė mane labai susimąstyti…   „Tai buvo sapnas apie mano Sūnaus Jėzaus gimtadienį. Žmonės j...
plačiau

Ir vėl Kalėdos

Būkim geri, atmeskim tuos apibrėžimus, kuriuos jau keli mėnesiai iki Kalėdų randame žiniasklaidos reklamose ir kurie sujungia sakralų pavadinimą su kokiu nors maisto produktu ar plataus vartojimo preke. Būkim atlaidūs ir tai žodžių porai, kuri ta...
plačiau

Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Žodis „apsireiškimas“ (epifanija) kilęs iš graikų kalbos žodžio epiphaneia, kuris reiškia „nušvitimas“, „pasirodymas“ ar „apreiškimas“. Antikoje tai reiškė vieno i&...
plačiau

Ieškoma dovana

Be tikėjimo Kalėdos būtų tik tuščia butaforija. Šventiniai Kalėdų simboliai gali gražiai praturtinti šventę, tačiau be tikėjimo jie liktų tik tuščias kiautas. Kiekvienas krikščionis širdyje brandina savo ...
plačiau

Kristaus gimimas

Visos šalys, džiaugsmingai giedokite VIEŠPAČIUI, – užveskite džiugias šlovės giesmes! (Ps 98, 4) Šiandien – nenusakomo džiaugsmo ir linksmybių diena: išsipildė tai, ko daugybę amžių su ilgesiu laukta. &...
plačiau

Pirmasis Jėzaus žvilgsnis

Pabudęs iš gilaus miego Kūdikėlis atsimerkė. Pirmą kartą jis aiškiai išvydo pasaulį, į kurį atėjo: iš pradžių regėjo tik švelnią šviesą, bet nukreipęs žvilgsnį į įvairias jį supančias figūras ėm...
plačiau