Benediktas XVI apie Kalėdų prasmę

Visų lūpose šiomis dienomis jau skamba sveikinimai: „Gerų Kalėdų! Kalėdinių švenčių linkėjimai!“ Darykime taip, kad šis apsikeitimas sveikinimais neprarastų savo giliosios religinės prasmės, kad šventė neištirptų išoriniuose aspektuose, kad paliestų mūsų širdį. Kokia yr...
plačiau

Šventojo Tėvo kalba prieš palaiminimą Urbi et orbi

Brangieji broliai ir seserys, džiugių Kalėdų! Kristus mums gimė, džiaukimės mūsų išgelbėjimo diena! Atverkime savo širdis ir priimkime šios dienos malonę, kuri yra Jis pats. Jėzus yra toji šviesi „diena“, pat...
plačiau

Kristaus gimimas – Kalėdos

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juoza...
plačiau

Kokios lenktynės ir koks finišas

Mūsų miestuose ir kaimuose jau puošiamos eglutės, spindi šventiniai žiburiai, prekybos centruose netyla Kalėdų giesmės. Televizija reklamuoja bankų paskolų paslaugas. Viskas aplinkui stengiasi sužadinti mūsų pojūčius ir atitraukti n...
plačiau

Ruošti takus Kalėdų Kūdikiui

Vienoje miesto gatvėje, pilnoje dulkių, kur lakstydavo basi skurdžių vaikai, policininkas pamatė gana padoriai apsirengusią moterį, kuri eidama vis sustodavo, pasilenkusi kai ką paimdavo ir dėdavo į savo prijuostę. Pastebėjęs keletą kartų ją ta...
plačiau

Ką byloja Kalėdų simboliai?

Kasmet vis anksčiau ir anksčiau prasideda „kalėdinis sezonas”, ir kiekvienais metais jo akcentas labiau nutolsta nuo Kristaus gimimo. Žmones vis labiau įtraukia komercinė Kalėdų pusė ar apskritai gerovės ir geros nuotaikos pojūtis, ir ji...
plačiau

Betliejaus vizijos

Amžiai ateina ir praeina. Nors laikas nuolatos juda, bet amžinybė stovi vietoje. Ir tarp visų pasikeitimų mūsų tikėjimas, kuris yra amžinybės atstovas žemėje, niekada nesikeičia. Tas tikėjimo pastovumas teikia tikrąjį poilsį gyvenimo audrų bl...
plačiau

„Slėpinių šviesa“. Kartūzų meditacijos

Kalėdos – romi ir giedra šventė. Prakartėlės žavesys apgaubia ją tokia nuotaika, kuri patraukia ir suminkština širdis. Jos atsiveria Kūdikiui, jau pažįstančiam gyvenimą bei jo kančias ir nebijančiam dėl mūsų su jomis ...
plačiau

Kalėdų simboliai

Švęsdami Kristaus gimimą minime tą svarbų momentą, kai Dievas pasirodė žmonijai, žmogaus pavidalu įsiverždamas į laiką ir istoriją. Dievo Sūnus tapo žmogiška būtybe, kad savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu galėtų mus visus at...
plačiau

Kai suskamba varpai…

Sveiki, sulaukę šv. Kalėdų! Koks džiugus pasveikinimas! Kiek daug prisiminimų sukelia šie žodžiai! Juk čia susipina ir pirmieji, vaikystės dienomis išgirsti ar skaityti pasakojimai apie šios šventės išvakares...
plačiau