Šv. Kalėdų prasmė

Kiekvienų metų pabaigoje mus aplanko didis Šv. Kalėdų džiaugsmas, primenantis apie Kristaus atėjimą į šį pasaulį. Į šią šventę galima žiūrėti kaip į istorinį įvykį, būtent, kad Kristus daugiau kaip prieš du tūkstančius metų užgimė Betliejuje. Visada buvo žmonių, neigiančių...
plačiau

Susitapatinimo stebuklas

„Tai, kad Dievas tampa žmogumi, yra milžiniškas įvykis. Ne persirengia žmogumi, ne kurį laiką vaidina tam tikrą vaidmenį istorijoje, o iš tikrųjų yra žmogus ir galiausiai išskėtęs rankas ant kryžiaus tampa atvira erdve, į kurią galima įž...
plačiau

Pasiruošimas Kūčių vakarienei

Stalas turi būti uždengtas balta staltiese, stalo viduryje stovėti kryžius ir uždegta žvakė (tiktų uždegti žvakė simbolizuojančią pagalbą vargšams).   Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.   Vad.: Pasiklausykime ...
plačiau