Jėzaus kentėjimų ir Prisikėlimo prasmė

Pažvelkime į nukryžiuotąjį Jėzų paskutinę jo gyvenimo žemėje valandą. Žmonių akims jis bejėgis ir visų apleistas. Iš jo tyčiojasi žydų vyresnieji ir siūlo padaryti stebuklą. Netgi tie, kurie tikėjo juo, dabar traukiasi nuo kryžiaus. Jėzus žmonėms atrodo bejėgis. Ir staiga...
plačiau

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančia

Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Ir tarė jiems: „Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kolei ji išsipildys Dievo karalystėje“. Paėmęs t...
plačiau

Kaip paminėti Didįjį Penktadienį?

Didysis Penktadienis skirtas Jėzaus Kristaus mirčiai ant kryžiaus paminėti. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje tai – didžiausio susikaupimo diena metuose. Jei nesate praktikuojantis krikščionis, bet vis tiek norėtumėte šią dieną kažkaip pamin...
plačiau