Bažnyčios kryžių uždengimo per gavėnią prasmė

Bažnyčios kryžių uždengimo per gavėnią prasmė

Penktasis Gavėnios sekmadienis anksčiau vadintas pirmuoju Kančios sekmadieniu. Šios dienos išvakarėse tradiciškai uždengiami kryžiai, – tai ženklas, kad prasideda intensyvus mąstymas apie Kristaus kančią ir mirtį, kuris pasieks kulminaciją Didžiojo Penktadienio pamaldose. Kryžiai paliekami uždengti iki Viešpaties kančios m...
plačiau

Malonės metas. Didysis penktadienis

Didysis penktadienis. Prasmė   Didįjį penktadienį prisimename Viešpaties kančią ir mirtį, be kurių nebūtų prisikėlimo. Šis Jėzaus kančios ir mirties prisiminimas yra vilties ir pergalės pranašas. Šiandien mintimis...
plačiau

Apie Kryžiaus kelio kilmę, aktualumą, atlikimo formas ir prasmę

Kilmė   Tradicija teigia, jog pirmoji Kryžiaus kelią Jeruzalės gatvėmis ėjo Švč. Mergelė Marija. Vėliau Kryžiaus kelio stotis eidavo į Šventąją Žemę atvykę maldininkai. Kiekvieną penktadienį trečią valandą po pietų krik...
plačiau

Tavo kryžius

Visagalis Dievas, būdamas visoje amžinybėje, siunčia iš dangaus kiekvienam asmeniui kryžių kaip Jo gailestingosios meilės geradarybę. Taip suprato ir pagal tai gyveno šv. Pranciškus Salezietis, kuris įsteigė Saleziečių vienuoli...
plačiau

Prisikėlimo simbolis

Senovėje kryžius buvo gėdos ir paniekos ženklas. Didžiausi nusikaltėliai būdavo nukryžiuojami. Kristaus mirtimi ir prisikėlimu kryžius buvo išaukštintas, jis tuoj tapo krikščionių simboliu ir nuo pat pirmųjų amžių buvo jų labai gerbiamas. I...
plačiau

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventė

Šv. Kryžiaus Išaukštinimą Bažnyčia mini rugsėjo 14 d.   Kryžius yra dieviškosios aukos bei dangaus ir žemės sutaikinimo ženklas. Jis yra ir simbolis tos vienybės, kurią meilė turi mumyse išugdyti – kaip to prašė mūsų Viešpats savo ...
plačiau

Rugsėjo 14 d. Katalikų bažnyčia švenčia Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę

Kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs (Jn 12, 32).   Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventė giliai įsišaknijusi Bažnyčios istorijoje. Ši šventė gimė Jeruzalėje. Kai Konstantinas pastatė Šv. Kapo ir Golgotos bažnyčias, jos...
plačiau

T. Philippe Marie. Kryžius – mūsų išgelbėjimas

Kryžius yra mūsų išgelbėjimas, todėl jis kabinamas ant sienų mūsų namuose, todėl Kryžiaus ženklas lydi kiekvieną Bažnyčios maldą, todėl visais sakramentais Bažnyčia švenčia Kryžių. Eucharistijoje Jis yra tarp mūsų – Meilei neg...
plačiau

Kryžiaus nešimas

Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mk 8, 34) Šie gerai žinomi Jėzaus žodžiai yra visose trijose sinoptinėse evangelijose (plg. Mk 8, ...
plačiau

Su Kristaus Kryžiumi: iš pažeminimo į išaukštinimą

Akivaizdu, kad Kryžius demaskuoja blogį ir jo pavidalus: ontologinį blogį – mirtį, fizinį ir dvasinį blogį – kančią, ir pagrindinę blogio priežastį, religinį bei moralinį blogį, kuriuo yra asmeninė, visuomeninė, istorinė, struktūrinė n...
plačiau