Litanijų įžanga. Pasveikinimas Kristui ir visai Trejybei

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Bent šiuos graikiškus žodžius visi mokame, kad ir niekada senosios graikų kalbos nesimokę arba nesukantys sau galvos, kurios tai kalbos žodžiai. Graikiškas daiktavardis eleos turi labai gražią ir plačią prasmę: užuojauta, malonė, gailestingumas. Veiksmažodis...
plačiau

Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje: „Motina gailestingumo"

Lietuvos Vyskupų Konferencijos prašymu Dievo kulto ir sakramentų kongregacija leido Lietuvos vyskupijoms į Švč. Mergelės Marijos litaniją lietuvių kalba įterpti naują kreipinį „Motina gailestingumo“, o į litaniją lotynų k...
plačiau

Mindaugas Malinauskas SJ. Jėzaus Širdies litanija

Istorija   Litanija yra viena iš Bažnyčios maldos būdų. Šį maldos būdą Bažnyčia perėmė iš ankstesnių kartų. Išrinktoji tauta jau Senojo Testamento laikais meldėsi tokiu būdu, pavyzdžiui 136 psalme. Š...
plačiau

Šv. Jono Pauliaus II-ojo litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!   Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Tr...
plačiau