Procesijos – atgyvenusi tradicija ar gyvas tikėjimo liudijimas?

Procesija – (lot. processio – žengimas į priekį, pasirodymas) – religinė apeiga, kurioje pagal tam tikras taisykles procesijos dalyviai eina pėsčiomis tam tikra kryptimi ar vietoje, paprastai nešant kokią nors relikviją, vėliavas, palydint kokį nors asmenį. Per kiekvienas šv. Mišias...
plačiau

Thomas Richstatter OFM. Su Naujaisiais metais!

Advento pradžia – tai Katalikų Bažnyčios naujieji metai. Ryt, mėnesiu anksčiau nei metų laikų kalendoriuje, pirmuoju advento sekmadieniu prasideda liturginiai metai. Juos pradeda ir vainikuoja ne skirtingi sezonai, ne mokslų ar studijų pradžia...
plačiau

Kelionė liturginiais metais

Šios kelionės tikslas – padėti geriau įsisąmoninti liturginiais metais švenčiamų atpirkimo slėpinių turinį (plg. SC, 102). Skaitant Mišiolo, skaitinių bei Valandų liturgijos tekstus, pabrėžtinos temos, kurias apaš...
plačiau

Dominica dies

I. „Bažnyčia, pagal apaštalų tradiciją savo pradžią siejanti su pačia Kristaus prisikėlimo diena, švenčia Velykų slėpinį kas septintą dieną, kuri teisingai vadinama Viešpaties diena. Tą dieną tikintieji turi pareigą ...
plačiau

Žiburiai liturgijoje

plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Užbaiga

Šeimoje pavalgius yra įprasta suplauti indus, peilius, šakutes, šaukštus ir viską padėti vieton. Kažką panašaus matome ir šv. Mišiose – išplaunama ir sutvarkoma taurė. Šv. Mišių...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Vaišės (II)

Seniau, kai šeimos buvo tvirtos, po kiekvienu stogu kasdien įvykdavo 2-3 kartus per dieną tokia ceremonija: visi šeimos nariai susėsdavo prie stalo valgyti, o šeimos vyriausiasis – motina, tėvas ar senelis – paimdavo duonos...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Vaišės

Reikia pasakyti, kad šv. Mišių pats gražiausias vaisius yra šv. Komunija iš lotyniško žodžio – susijungimas. Šv. Mišios – tai tikinčiųjų susibūrimas, o kur sambūris, kur vienybė, ten pravar...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Aukos viršukalnėje (II)

Afrikoje, Kenijoje, yra aukšti kalnai, į kuriuos kopdami, savo jėgas bando sportininkai. Jie apsirūpina deguonimi, specialia apranga. Vienas Kenijos gyventojas metė drąsų iššūkį prityrusiems alpinistams ir kalnų nugalėtojams. Bas...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Aukos viršukalnėje (I)

Garsusis dailininkas Rembrandtas yra nupiešęs paveikslą “Emauso mokiniai”. Jį turi Paryžiaus Louvro muziejus. Paveiksle – tamsus kambarys. Sienų nematyti. Šviesa sklinda iš paties Kristaus. Ant stalo, ant drobės &#8...
plačiau