Aukos liturgija

Aukojimas   Kunigas atnašauja duoną ir vyną. Duona ir vynas yra ne vien Dievo dovanos, bet ir žmogaus darbo vaisius. Todėl jos – tikinčiųjų auka, su kuria jie aukoja patys save (šia proga gali būti aukojami ir pinigai ar kiti...
plačiau

Popiežius Benediktas XVI ministrantams: "Jūs esate apaštalai ir Jėzaus draugai"

… Apaštalai buvo Jėzaus draugai. Pats Jėzus taip juos pavadino, Paskutinės vakarienės metu sakydamas: “Aš jau nebevadinu jūsų tarnais; aš jus draugais vadinu”. Apaštalai buvo Kristaus liudytojai dėl to, kad jie buvo jo bičiuliai, ...
plačiau

Pasisveikinimas: „Viešpats su jumis"

Ši pasisveikinimo forma yra kilusi iš Senojo Testamento: „Ir pats Boazas atėjo iš Betliejaus. Jis pasveikino pjovėjus: ,VIEŠPATS tebūna su jumis!' – ,VIEŠPATS telaimina tave!' – jie atsakė.&...
plačiau

Vaikai ir šv. Mišios

Sekmadienio šv. Mišios yra visos bendruomenės, visos parapijos šventė, todėl natūralu, jog į šį aktą įtraukiami ir vaikai, parapijos puošmena. Liturgija gali padėti ugdyti vaiko religinį gyvenimą, tačiau įprasta šv. Mišių liturgija yra nep...
plačiau

Liturginės spalvos

Spalvų simbolika jau buvo žinoma Egipto ir judėjų kulte. Kultui skirtų dra­bužių išskirtinumui pažymėti jau Senajame Testamente buvo nustatytos šios spalvos: tamsiai mėlyna, tamsiai purpurinė, šviesiai rausva ir skaisčiai balta. Šis spalvų ke...
plačiau

Nusilenkimas Dievui

Žodis „liturgija“ yra kilęs iš graikų kalbos žodžio “leitourgia”. Klasikinėje graikų kalboje tai reiškia viešą veiklą žmonių labui. Liturginė konstitucija, išleista 1963 metais Vatikano II Bažnyčios Susirinkimo, liturgiją api...
plačiau
1 5 6 7