Kreipimasis dėl įvykių Ukrainoje

Ukrainoje prasidėjo nauja smurto prieš protestuojančius šios šalies piliečius banga. Pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius, uždaromi televizijos kanalai, skamba ultimatyvūs reikalavimai. Ukrainos piliečių troškimą gyventi laisvoje valstybėje bandoma numalšinti karine jėga, o į žmonių valią ir siekius neįsiklausoma. Tačiau...
plačiau

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams

ŠEIMA – TIKĖJIMO VARTAI. Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežiu...
plačiau

Komunikatas dėl besibaigiančių Tikėjimo metų ir Šeimos metų paskelbimo

Baigiasi Bažnyčioje ir pasaulyje didelį susidomėjimą sukėlę Tikėjimo metai. Paskelbti dar Popiežiaus emerito Benedikto XVI, jie bus iškilmingai užbaigti lapkričio 24 d. Popiežiaus Pranciškaus aukojamomis Mišiomis. Atsiliepdami į Šv. Tėvo para...
plačiau

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones   Šiomis dienomis pasaulio visuomenės dėmesys nukreiptas į Filipinus. Praūžęs neregėto galingumo taifūnas sugriovė miestus, išardė šeimas, paliko našlaičiais vaikus. ...
plačiau

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis, kviečiantis į rugsėjo 7 d. visame pasaulyje organizuojamą maldos ir pasninko akciją už taiką Sirijoje

2013 m. rugsėjo 3 d.   Mieli broliai ir seserys, visi geros valios žmonės!   Rugsėjo 8 d. Šiluvoje ir kitose Lietuvos bažnyčiose švęsime Šv. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, Gimimo iškilmę. Tradiciškai ši šventė mus skatina prisiminti gyv...
plačiau

Naujai paskirto Vilniaus Arkivyskupo Metropolito Gintaro Grušo pareiškimas

2013 m. balandžio 5 d.   Šiandien Popiežius Pranciškus paskyrė mane Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu. Sujaudino dėmesys Lietuvai, kad po paskyrimo savo įpėdinio Buenos Aires arkivyskupijoje, esu antrasis šio popiežiaus paskirta...
plačiau

LVK Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius visų Lietuvos katalikų vardu pasveikino popiežių PRANCIŠKŲ

2013 03 17   Jo Šventenybei Popiežiui Pranciškui   Nuoširdžiai sveikiname Jūsų Šventenybę visų Lietuvos katalikų vardu Jums tapus Kristaus Bažnyčios Vairininku. Dėkojame Dievui, kad Šventosios Dvasios vedimu ir kardinolų konklavos sprendimu J...
plačiau

Koncertai ir kiti renginiai bažnyčiose bei koplyčiose šalia liturginių apeigų. LVK instrukcija

2001 m. vasario 14 d.   1. “Visos Bažnyčios muzikinis palikimas sudaro neįkainojamos vertės lobį, kuris<…> sudaro būtiną bei integralinę iškilmingos Liturgijos dalį. Liturginį giedojimą aukština ir Šventasis Raštas, ir Bažnyčios Tė...
plačiau

LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naująjį Popiežių

2013-03-01   Brangūs broliai ir seserys,   Dėkodami Popiežiui Emeritui Benediktui XVI už aštuonerius jo pontifikato metus, savo maldose pavedame Viešpačiui tolesnę jo gyvenimo piligrimystę. Jis visada liks mūsų širdyse kaip ištikimas ir rūpesti...
plačiau