Meilės ir padėkos malda

Daugelis žmonių meldžiasi tiktai prašymo malda. Jie dažnai skundžiasi, esą ši malda nepadeda. Aibės prašymo maldų neveiksmingumo priežastis tikriausiai ta, kad jos kalbamos patyrus sužeidimą, nerimą ar baimę, o ne iš meilės ir dėkingumo. Galima tvirtinti, kad dėkingumas yra kiekvienos...
plačiau

Katalikai kviečiami melstis Sekminių noveną

Jėzus „liepė laukti Tėvo pažado – jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia. Jie susirinko aukštutiniame kambaryje, visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai…“ plg. A...
plačiau

Maldos „Sveika, Marija“ istorija

Rožinis, kaip ir „Sveika, Marija“ malda, susiformavo pamažu amžių bėgyje. Papasakosim paprastos maldos, praturtinusios Bažnyčios tradiciją, istoriją.   Kaip susiformavo „Sveika, Marija“? Kaip buvo pradėta medituoti slėpi...
plačiau

Pamastymai apie Maldą

Malda kaip Dievo dovana   Malda man yra širdies polėkis, tiesus žvilgsnis į dangų, dėkingumo ir meilės šauksmas tiek išmėginimų, tiek džiaugsmų patiriant. (Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė) (KBK 2558). "Malda yra ...
plačiau

Tėve mūsų…

Šv. Mato „Tėve mūsų” turi 7 prašymus, o Šv. Luko – tik penkis. Biblijoje skaičius 7 visada turi simbolišką tobulybės reikšmę. „Tėve mūsų” – malda su septyniais tobulais pra&scaron...
plačiau

Malda dvidešimtajame amžiuje, galinčiame tapti Velykų sekmadienio rytu

DAR TEBESI kasdieną tarp mūsų. Ir būsi visados su mumis. Tarp mūsų gyveni, šalia mūsų, toj žemėj, kuri yra tavo ir mūsų; toj žemėj, kuri priėmė tave, kai buvai kūdikis taip kūdikių ir pasmerktasis taip pasmerktųjų; gyveni su gyvaisi...
plačiau

Ar tikrai melstis yra taip sunku?

Kada paskutinį kartą meldėtės? Čia nekalbu apie pasėdėjimą bažnyčioje. Aš klausiu, kada tikrai meldėtės? Ar tai buvo labai seniai? Ir kodėl? Todėl, kad melstis yra taip sunku – atsakysite. Labai daug žmonių yra nusprendę, kad jiem...
plačiau

Rožinio galia

Rožinio kalbėjimas ir mąstymas duoda mums tą dvasinę galią, kurios pasaulis duoti negali. Negali, nes visą dėmesį kreipia, siekdamas žemiškų dalykų, gerovės, turtų ir pasitenkinimo viskuo, kas matoma, paliečiama ir turima.   O rožinis mums pa...
plačiau

Vidinio išgydymo malda

Dvasiniai patarėjai bei vadovai gali paliudyti, kad daugybė žmonių išgyja maldos tarnystės dėka. Nors kai kam atrodo, kad vidinio išgydymo malda gali melstis tik ypač šventi žmonės, iš tiesų visi galime ir turime melsti išgydymo sau ar saviesiem...
plačiau

Maldos mokslas pagal Romano Guardini (II)

Kodėl pamaldus žmogus nėra populiarus? Verta pasvarstyti klausimą, kodėl pamaldumas nėra laikomas daugelio žmonių tokia žmogiška apraiška, kuri būtų visų vertinama? O, rodos, taip turėtų būti, nes pamaldus žmogus, santykiaudamas s...
plačiau