Melstis kitaip…

Manęs laukia susirinkimas: šeimyninis, draugų rate, profesinis:   PRIEŠ   Tai bus skirtingų žmonių susirinkimas, net jei jie susiburia ir dėl to paties tikslo. Įvardinu, Tavo akivaizdoje, mano Viešpatie, visus tuos, kuriuos daugiau ar mažiau pažįstu. Prisimenu, kartu su Tavimi,...
plačiau

Rožinio galia

Kartą keliaudama pal. Motina Teresė oro uoste papuolė į sujudimą. Kiekvieno keleivio bagažas buvo kruopščiai tikrinamas. Sulaukusios savo eilės, Motinos Teresės personalo darbuotojai mandagiai paklausė: “Ar turite su savimi ginklų?“ Motina nuol...
plačiau

Kodėl vidurdienį skamba bažnyčios varpas (apie maldą "Viešpaties Angelas")

Iš: A. Motuzas, Katalikų liaudies pamaldumo praktikos Lietuvoje”:   Lietuvoje nuo senų laikų buvo galima matyti ir girdėti nepaprastai žavų reginį, kai kaimeliuose, miesteliuose skambant bažnyčių ir varpinių varpams tris kartus per...
plačiau

Rožinio Dievo Motina

Žodis rožinis kilęs iš lotynų kalbos žodžio rosarium, kuris reiškia „rožių darželis“, „rožynas“. Šis vedinys paaiškina šios maldos Marijai kilmę. Tryliktajame amžiuje didikai paprastai apvainikuodavo savo mylimąsias rožių vaini...
plačiau

Renkuosi tikėjimą, viltį ir meilę

Laikas, kuriame šiandien gyvename, pilnas įvykių, sklidinas informacijos ir skubos. Vienas veiksmas seka kitą, atėjusią žinią keičia naujesnė. Ar be suspėjame šioje sraunaus gyvenimo tėkmėje stabtelėti ir apmąstyti, pasverti, kas teisinga ir ge...
plačiau

Gaivinanti vidinė malda

Įvadas   Dievas nenori, kad mūsų vidinis dvasinis gyvenimas nuolat būtų prislėgtas, neramus, aptemdytas, audringas. Jis mėgsta ramybę, džiaugsmą, dvasinę giedrą. Kuo žmogus labiau subrendęs dvasiškai, tuo dažniau džiaugsmas ir ramybė tampa n...
plačiau

Šviesa ir tiesa mūsų gyvenime

Teko skaityti knygą, kurioje rašoma, kaip mokinys klausia savo mokytojo: „Kas yra šviesa?“ Mokytojas atsako: „Šviesa yra tai, kas šviečia. Pavyzdžiui, saulė šviečia, mėnulis, elektros lemputė.“ Mokinys ir vėl klausia: „Aš ir pats žinau...
plačiau

Laiškas apie maldą

plačiau

Skaityti Dievo Žodį (Lectio Divina)

Pirmoji dalis   Tai ne lectio divina paskaita, nors tai yra žodis, kurį senoliai arba vienuoliai naudojo, kalbėdami apie Dievo žodžio skaitymą, besimeldžiant. Šiam skaitymui turėtumėm skirti mažiausiai vieną valandą kasdien, bet aš manau, jog da...
plačiau

Medžiaga maldai pagal Šv. Jėzaus Teresės Avilietės Gyvenimo knygą

plačiau