Mylėti Eucharistiją

Tas, kuris myli, nori būti kuo įmanoma arčiau mylimo žmogaus. Dievas toks ir yra. Jis mus myli ir nori būti kuo arčiau prie kiekvieno iš mūsų. Dievas galėjo apsireikšti tik savo kūrinijoje. Ir mes būtume pajutę, kad Dievas yra artimas....
plačiau

Malda – kasdieninis troškimas

Kas krikščioniui yra malda? Nuo pat Bažnyčios įkūrimo pradžios Kristaus mokiniai jautė poreikį puoselėti ryšį su Dievu. Tačiau kaip išmokti melstis? Ar esama kokio veiksmingo būdo?   Pats sunkiausias darbas   Malda yra ne tik dovana, bet ir su...
plačiau

Mindaugas Malinauskas SJ. Jėzaus Širdies litanija

Istorija   Litanija yra viena iš Bažnyčios maldos būdų. Šį maldos būdą Bažnyčia perėmė iš ankstesnių kartų. Išrinktoji tauta jau Senojo Testamento laikais meldėsi tokiu būdu, pavyzdžiui 136 psalme. Š...
plačiau

Žodžiai dienos pradžiai

plačiau

Kodėl tu meldiesi?

Žmonės dažnai mane klausia: kodėl tu meldiesi? Visiškai nuoširdžiai atsakydavau, jog tam tikrą laką meldžiausi todėl, kad esu jėzuitas. Kitaip tariant, mano atsakymas būdavo: „numatoma, kad aš turiu melstis“. Malda buvo prievolė ir, atvirai ...
plačiau

Ramybės malda (Optino senolių malda)

Viešpatie, leisk man su dvasine ramybe pasitikti visa, ką atneš prasidedanti diena.   Viešpatie, suteik man visišką atsidavimą Tavo Švenčiausiajai Valiai.   Viešpatie, kiekvienam šios dienos metui ir viskam nuteik ir palaikyk mane.   Viešpa...
plačiau

Malda už Bažnyčią

Kasdien, švęsdamas Eucharistiją, aš melsiuosi už Bažnyčią, mano Dieve. Mano tikėjimas gali išlikti tiktai bendruomenėje tų, kurie drauge sudaro šventąją Jėzaus Kristaus Bažnyčią. Ir todėl (be kitų priežasčių) mano išgelbėjimui nepapra...
plačiau

Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomėnės malda

JĖZAU,   Kai būsiu alkana, noriu atminti, jog Tu esi mano vienintelis tikrasis maistas, jog dykumoje Tu alkai ir pasisotinai Tėvo ištartais žodžiais ir Jo valia. Kai trokšiu, noriu atminti, jog iš Tavo širdies trykšta gyvojo vandens versmė, jog Tu....
plačiau

Šv. Antanas Paduvietis

Birželio 13 d. Bažnyčia garbina Dievą užtariant šv. Antanui, apie kurį italai sako, kad jis kilęs iš Paduvos, o portugalai – kad iš Lisabonos. Šv. Antanas, kurį popiežius Leonas XIII pavadino “viso pasaulio šventuoju”, gimė Portuga...
plačiau

Apie maldą į Jėzų ir Dievo malonę. Malda į Jėzų

„Iš širdies išeina pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai“ (Mt 15, 19), – šitaip tarė lūpos saldžiausiojo Viešpaties Jėzaus, tikrosios atgailos įsteigėjo. Po nuopuolio, po t...
plačiau