Keliauju ir nepaliauju šaukti

Malda – tai pats tikriausias kelias. Kartais tai magistralė, platus vieškelis, o neretai – siauras, krūmokšnių gožiamas takelis. Tai ne tik kelias pas Dievą, bet ir tiltas į kitą žmogų. Kelias, kuris gali padėti priimti tikrovę tokią, kokia ji yra… ...
plačiau

Viena knyga, kuri yra Kristus

Nuo pat pirmųjų Bažnyčios dienų mokinių bendruomenė visada skaitė Senąjį Testamentą, žvelgdama į jį iš Kristaus perspektyvos. Jis išpildo Senosios Sandoros lūkesčius ir įvykdo jos pažadus. Iš tiesų Jėzus savo mokinius mokė įžvelgti to...
plačiau

Šv. Jono Pauliaus II-ojo litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!   Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų! Šventoji Tr...
plačiau

Angelai sargai – mūsų draugai danguje

Spalio 02 d. švenčiame Angelų Sargų šventę. Ši šventė XVII a. pradėta švęsti Ispanijoje ir Prancūzijoje. Popiežius Klemensas IX 1667 m. šiai šventei švęsti paskyrė...
plačiau

Rožinis – vilties vėrinys

Kartojama malda gydo sielą. Nevilties akimirkomis rožinis gali tapti išsigelbėjimo priemone. Neseniai išaiškėjo, kad Motina Teresė ištisus dešimtmečius išgyveno dvasios sutemas. Tais gyvenimo tarpsniais, kai reikia tiesiog ištverti, verta prisimin...
plačiau

Nekalbėk „Tėve mūsų“…

Veiklūs, nuolatos užimti žmonės, kurie net kelionėje kalbasi mobiliuoju telefonu, kad prailgintų savo darbo laiką, šiame triukšmingame ir karštligiškame pasaulyje vis dėlto jaučia didelį poreikį rasti „erdvę“, į kurią galėtų pasitraukti...
plačiau

Keliauju ir nepaliauju šaukti

Malda – tai pats tikriausias kelias. Kartais tai magistralė, platus vieškelis, o neretai – siauras, krūmokšnių gožiamas takelis. Tai ne tik kelias pas Dievą, bet ir tiltas į kitą žmogų. Kelias, kuris gali padėti priimti tikrovę tokią, kokia j...
plačiau

Pasiaukojimo malda švč. Mergelei Marijai

Marija, štai Tavo vaikai, susibūrę aplink Tave, ieško Tavo motiniškos globos ir su pasitikėjimu meldžia užtarimo. O Motina, melski už mus, užtarki mus, kad Dievo malonės nepraeitų veltui, bet ugdytų šventumą, į kurį visi esame pašaukti. Norim...
plačiau

Meditacijos menas

Susitikimas su Dievu yra toks, koks yra mūsų gyvenimas. Gyvenime turime nuveikti daug įvairiausių darbų, užsidirbti ateičiai. Maldoje mes taip pat norėtume vadovautis principu: „kuo daugiau, tuo geriau”. Dauginame tas išorines formas manydami, kad...
plačiau

Kai Dievas sako: NE!

plačiau