100 maldų neturintiems laiko

Pratarmė   Esu tvirtai įsitikinusi, kad nėra pasaulyje žmogaus, kuris vienu ar kitu savo gyvenimo momentu nebūtų kreipęs maldos žodžių dangop. Pačioje mūsų prigimtyje glūdi noras bėgti nuo vienatvės, įgimta yra paskata „atsiduoti“ kieno nors globai, nesvarbu, esame tikintieji ar...
plačiau

6 patarimai Biblijos skaitytojui

Atmerk man akis,  kad galėčiau suprasti Tavo įstatymo nuostabius vaisius.  (Ps 119,18)   Biblija – gyvas Dievo žodis. Kai skaitai Bibliją, melskis, kad Dievas sutiktų tave Savo Žodyje, kalbėtų tau, kaip draugas draugui, mokytų tave Savo tiesų, ...
plačiau

Pasiruošimas Kūčių vakarienei

Stalas turi būti uždengtas balta staltiese, stalo viduryje stovėti kryžius ir uždegta žvakė (tiktų uždegti žvakė simbolizuojančią pagalbą vargšams).   Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.   Vad.: Pasiklausykime ...
plačiau
1 6 7 8