Akcijos už meilę ABC

Gerbkite kiekvieną žmogų – Kristus yra kiekviename iš jų. Būkite jautrus kitiems, nes jie – jūsų broliai ir seserys. Gerai galvokite apie kiekvieną – apie nieką negalvokite blogai. Pabandykite atrasti kažką gero net blogiausiomis aplinkybėmis. Visada apie kitus kalbėkite gerai...
plačiau

Krikščioniškoji artimo meilė

Norėtume kiek plačiau parašyti apie reikalą mums, krikščionims katalikams, gyventi pilna krikščioniškąja artimo meile. To iš mūsų laukia artimieji, mūsų kaimynai, tautiečiai, Bažnyčia ir Kristus. Tai yra mūsų s...
plačiau

Meilė, santuoka ir Biblija

Santuoka Senajame Testamente, panašiai kaip ir senovės Artimuosiuose Rytuose, buvo privati dviejų sužadėtinių tėvų (šeimos galvų) sutartis. Paprastai tėvai net ir be vaikų pritarimo galėdavo išrinkti jiems būsimą vyrą ar žmoną. Pvz., Pradži...
plačiau

Dievo meilė didesnė už tavo skausmą (esantiems tamsoje)

Kiekvienas mūsų gyvenime patiria sunkių juodų dienų, išgyvenimų, karčių akimirkų. Kartais mums gali atrodyti, kad yra daugybė kitų žmonių, turinčių puikias galimybes gyventi be skausmo, kančios ir tamsos laikotarpių. Bet tai yra iliuzija. Ank...
plačiau

Renkuosi tikėjimą, viltį ir meilę

Laikas, kuriame šiandien gyvename, pilnas įvykių, sklidinas informacijos ir skubos. Vienas veiksmas seka kitą, atėjusią žinią keičia naujesnė. Ar be suspėjame šioje sraunaus gyvenimo tėkmėje stabtelėti ir apmąstyti, pasverti, kas teisinga ir ge...
plačiau

Apie meilę, Dievą ir reklamą

Šiandien gyvenimas yra sunkiai įsivaizduojamas be reklamos. Na, tegu ji kai kuriuos ir nelabai žavi, bet esam įpratę prie jos gausos ir ryškumo. Tegu ir manom (ar bent sakom), kad ji mums įtakos nedaro, bet nuolat su ja susiduriam. Ir...
plačiau

„Sunku patikėti, bet Dievas myli tave“

Kartais yra sunku pasakyti: „Dievas jus myli“. Dabar užsimerkite. Įsivaizduokite, kad esate ketverių metų amžiaus ir kad sėdite prie šeimos stalo. Prisiminkite, kaip atrodė stalas ir kur kiekvienas sėdėjo. Ištiesiate ranką, norėdami paimti duo...
plačiau