Motinos dieną minint

Mažam vaikui, subrendusiai moteriai ir suaugusiam vyrui Motinos diena turi ypatingą prasmę; savo širdyje nešiojame savyje motinos pamokymus, jos širdies šilumą. Lietuviai nuo seno, karų ir nuolatinių pavojų akivaizdoje, motinai teikė didelę reikšmę, nes ji buvo namų saugotoja, auklėtoja, mokytoja ...
plačiau

Motinos dienai

„Yra toks kiemas, kuriame pasaulis atitvertas nuo pasaulio. Neveikia nieko laikas. Stovi ir motinos, rankas sukioja. Augina jurginus ir serbentus, pusnis supusto. Spiečių sumeta. Apšąla ar nusenka šulinys. Tenai nesvarbios tavo algos, mo...
plačiau

Popiežius PRANCIŠKUS. Katechezė apie Motiną ir motinas

Popiežius PRANCIŠKUS 2015 m. sausio 7 d.   Šiandien tęsiame katechezes apie Bažnyčią ir apmąstome Motiną Bažnyčią. Bažnyčia yra motina. Mūsų šventoji Motina Bažnyčia. Šiomis dienomis Bažnyčios liturgija i&scar...
plačiau

Motina – meilės ir aukos simbolis

Kiekviena motina, pajutusi pirmąjį gyvybės ženklą po savo širdimi, užgirsta likiminį klausimą: kas bus iš šio kūdikio? Svajonės pradeda maišytis su troškimais, viltys – su sapnais, tikrovė – su vaizduot...
plačiau

Motinos maldoje

„Mama, iš kur aš atėjau, kur mane radai?“ – klausė kūdikis motinos. „Tu troškimu slėpeisi mano širdyje, o brangenybe manoji. Tu buvai mano jaunystės žaismų lėlėse. Tu gyvenai visose mano viltyse, vis...
plačiau

Marija – visų Motina

Sužavėdama visus tvarinius, tu pagimdei Tą, kuris sukūrė tave!“, – skaitome Jono Pauliaus II enciklikoje „Redemptoris Mater“ (Išganytojo Motina). Kukli Nazareto Mergaitė ne iš vyro norų, bet iš Šventos...
plačiau

Išradinga motina – šeimos druska

Tobulas Viešpaties Jėzaus klusnumo ir Jo sekimo pavyzdys yra Dievo Motina Marija. Kai senelis Simeonas paskelbė, jog Kristus “bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas” (Lk 2, 34–35), Marija, nujausdama būs...
plačiau