Novena į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną

Jėzus yra įsikūnijęs Gailestingumas, kuriame slypi ir tiesa, ir teisingumas; jis yra ir broliškos meilės šaknys. Kas Marijai Apreiškimas, tas mums – gailestingumo išgyvenimas. Visi turime atsiversti į Gailestingumą, t.y. pasirinkti būti gailestingi. Todėl turime eiti prie Marijos, kad Ji...
plačiau