Kauno arkivyskupo homilija jaunimui Pivašiūnuose, didžiuosiuose Žolinės atlaiduose švenčiant Jaunimo dieną (2014 08 16)

Išaukštintas gyvenimas   Girdėjome Apreiškimo knygos žodžius: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 11, 19). Šis didingas ženklas danguje yra su kūnu ir siela į dangų paimtoji...
plačiau

Dievo Gailestingumo Motina

Brangūs Broliai ir Seserys,   Šiandien norėčiau Jus visus pasveikinti Šventojo Rašto žodžiais: „Krykštauk ir džiaukis, Ziono dukra! Juk štai ateinu gyventi su tavimi” (Zch 2, 14). Beribė Dievo meilė – per Motinos Marijos ištartą „tebū...
plačiau

Visi šventieji

plačiau

Marijos garbė. Švč. M. Marijos Dangun Ėmimas (Žolinė)

Anomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos pasveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbie...
plačiau

Šv. Kazimieras – Lietuvos ir jos jaunimo globėjas

Jėzus bylojo savo mokiniams: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau,...
plačiau

Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos homilija Šiluvoje

Netrukus, spalio 11-ją, paraginti popiežiaus Benedikto XVI, visoje Bažnyčioje pradėsime Tikėjimo metus, o Lietuvoje palaimintajam Jurgiui Matulaičiui pašvęstieji metai jau eina į pabaigą. Šis paminėjimas yra, ko gero, paskutinis didesnis Palaimint...
plačiau