Vakaro malda šeimoje. Spalis

Katalikiškas pasaulis spalio mėnesį meldžiasi rožinio malda. Ši malda susideda iš daugelio pakartojimų. Savo struktūra ji yra artima mūsų gyvenimo ritmui. Visiems mūsų veiksmams būdingi pakartojimai. Ilgiausias kelias susideda iš daugybės žingsnių. Linksmiausia ar liūdniausia diena – iš daugybės akimirkų, minučių, valandų. Dažnai mūsų mintys sukasi verpetais tarsi veržlaus kalnų upelio vanduo, ir rožinio malda.. skaityti daugiau →

Teologinė Rožinio prasmė

Katalikiškoji reforma XVII a. Lietuvoje paskatino spartų įvairių vienuolijų plitimą. Rožinio maldos platinimo teisė priklausė dominikonams. Jie steigė Rožinio brolijas, kurios populiarino šią maldą pasauliečių tarpe. Ilgainiui tikintieji rožinį ypač pamėgo. Be abejo, neišsiaiškinus Rožinio teologinės prasmės, iki galo neatsiskleis ir Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės paveikslo dvasinis turinys. Karolių ir mazgelių virvelės, kaip pagalbinė.. skaityti daugiau →

Švč. Mergelės Marijos pažadai, įteikti šv. Domininkui XII a.

Pamilti Rožinį - tai pamilti Evangeliją, pamilti Mariją ir tuos visus dalykus, prie kurių Ji buvo susitelkusi savo širdyje, kurie buvo Jos gyvenimo turinys. Šv. Jonas Paulius II Kas ištikimai atsiduos Man kalbėdamas rožinį, patirs daug malonių. Aš pažadu Savo ypatingą pagalbą ir ypatingą palankumą visiems, kurie melsis rožinį. Rožinis bus galingas ginklas kovojant su.. skaityti daugiau →

Rožinis mūsų laikais

Spalio mėnesį visose katalikų bažnyčiose sutartinai kalbama rožinio malda. Vieni ją itin mėgsta, kiti – visai nesupranta. Knygos „Rožinis – vilties vėrinys“ autorius Br. Be­ne­dictas J. Gro­es­chelis dalijasi savo įžvalgomis apie šią seną kartotinę maldą.2002 m. ru­de­nį ka­ta­li­kiš­ka­sis pa­sau­lis ir net pa­sau­lie­ti­nė ži­niask­lai­da bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­ta, kai po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II pa­skel­bė pen­kis nau­jus teik­ti­nus.. skaityti daugiau →