Vakaro malda šeimoje. Spalis

Katalikiškas pasaulis spalio mėnesį meldžiasi rožinio malda. Ši malda susideda iš daugelio pakartojimų. Savo struktūra ji yra artima mūsų gyvenimo ritmui. Visiems mūsų veiksmams būdingi pakartojimai. Ilgiausias kelias susideda iš daugybės žingsnių. Linksmiausia ar liūdniausia diena – iš daugyb...
plačiau

Teologinė Rožinio prasmė

Katalikiškoji reforma XVII a. Lietuvoje paskatino spartų įvairių vienuolijų plitimą. Rožinio maldos platinimo teisė priklausė dominikonams. Jie steigė Rožinio brolijas, kurios populiarino šią maldą pasauliečių tarpe. Ilgainiui tikin...
plačiau

Švč. Mergelės Marijos pažadai, įteikti šv. Domininkui XII a.

Pamilti Rožinį – tai pamilti Evangeliją, pamilti Mariją ir tuos visus dalykus, prie kurių Ji buvo susitelkusi savo širdyje, kurie buvo Jos gyvenimo turinys. Šv. Jonas Paulius II Kas ištikimai atsiduos Man kalbėdamas rožinį, p...
plačiau

Rožinis mūsų laikais

Spalio mėnesį visose katalikų bažnyčiose sutartinai kalbama rožinio malda. Vieni ją itin mėgsta, kiti – visai nesupranta. Knygos „Rožinis – vilties vėrinys“ autorius Br. Be­ne­dictas J. Gro­es­chelis dalijasi savo įžvalgomis apie šią ...
plačiau

Motinų Motina

Mūsų šalimi jau žengia ruduo. Visomis spalvomis pražydo ką tik buvus sodriai žalia gamta. Tylia rimtimi užlietos rudens dienos sulėtina skubėjimą, prikausto žvilgsnį, iššaukia susimąstymą. Tos gražios, šiltos gamtos spalvos atgimdo gražius,...
plačiau

Rožinio galia

Rožinio kalbėjimas ir mąstymas duoda mums tą dvasinę galią, kurios pasaulis duoti negali. Negali, nes visą dėmesį kreipia, siekdamas žemiškų dalykų, gerovės, turtų ir pasitenkinimo viskuo, kas matoma, paliečiama ir turima.   O rožinis mums pa...
plačiau

Gyvenimo pavyzdys

Jėzus, atėjęs į šią žemę, paliko mums pavyzdį, kaip privalome gyventi pagal tikėjimą. Jis ir sakė: “Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau” (Jn 13, 15). Taipgi ir apaštalas Petra...
plačiau

Rožinio galia

Kartą keliaudama pal. Motina Teresė oro uoste papuolė į sujudimą. Kiekvieno keleivio bagažas buvo kruopščiai tikrinamas. Sulaukusios savo eilės, Motinos Teresės personalo darbuotojai mandagiai paklausė: “Ar turite su savimi ginklų?“ Motina nuol...
plačiau

Rožinis – lobis, kurį reikia atrasti

Rožinis yra taikos malda dėl jo nešamų artimo meilės vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip tikra meditacinė malda, rožinis, padėdamas susitikti su Kristu­mi jo slėpiniuose, negali neatskleisti Kristaus veido broliuose, ypač labiausiai kenčiančiuo­se. ...
plačiau

Spalio mėnesį visose Katalikų bažnyčiose sutartinai kalbama Rožinio malda

Verčiant iš lotynų kalbos Rožinis reiškia „vainikėlis iš rožių“. Rožinio istorija veda į amžių gilumą. Neabejotina, kad pati Dievo Motina įkvėpdavo įvairius žmones melstis.   Ražančiaus atsiradimas   Ražančius – ne vieno žmog...
plačiau