Du patepimai krikštijant kūdikius

Kūdikio krikšto apeigose yra numatyti du patepimai šventaisiais aliejais. Prieš krikštą kūdikis yra patepamas katechumenų aliejumi, antrą kartą, jau po Krikšto, kūdikis yra patepamas šventąja Krizma. Kodėl liturgijoje naudojamas patepimas aliejumi? Panagrinėjus natūralias aliejaus savybes pasidaro aiškesnė ir jo liturginė simbolika. Aliejus įsigeria ir apima visą kūną, impregnuoja. Taigi tai – nuolatinio buvimo ženklas. Aliejus.. skaityti daugiau →

Eucharistijos sakramentas

„Eu“ - reiškia gerai, geras, „charis“ - dovana, o žodis „eucharist“ - dova­na, kurią man davėte, yra gera. Tarp sep­tynių sakramentų Eucharistija užima iš­skirtinę vietą. Šventoji Eucharistija už­baigia įvedimą į krikščiony­bę. Vatikano II Susirinkimo nutarimuose Eucharistija api­budinama kaip krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė (plg. LG 11), iš kurio gyvena ir auga Bažnyčia (LG 26). Bažnyčia.. skaityti daugiau →

Ligonių sakramentas

Paveskite Jam visus savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi! (1 Pt 5, 7)   Ligonių patepimas - ko gero, vienas mažiausiai pažįstamų sakramentų. Jo priėmimas nuo seno siejamas su paskutiniu gyvenimo etapu. Kunigai kalba, jog žmonės dažnai tiesiog nežino, kad šis sakramentas yra gydantis ir įgalina žmogų labiau pasitikėti Dievo malone. Ir tikrai – juk.. skaityti daugiau →

Šeštasis gailestingumo darbas kūnui – ligonį aplankyti

Sunki liga - tai mirties beldimasis į mūsų gyvenimo duris; lengva - priminimas, kad esame mirtingi. Kiekvienu atveju liga yra kančia, kuri išbando mūsų krikščionybės gyvumą ir gyvenimiškumą ar jos paviršutinumą. Šia prasme M. M. Teilhard de Chardin, žinomo jėzuito mokslininko sesuo, yra rašiusi: “Yra trys bandymai, kurie tik tada pasidaro vaisingi, kai jie apvaldomi:.. skaityti daugiau →