Du patepimai krikštijant kūdikius

Du patepimai krikštijant kūdikius

Kūdikio krikšto apeigose yra numatyti du patepimai šventaisiais aliejais. Prieš krikštą kūdikis yra patepamas katechumenų aliejumi, antrą kartą, jau po Krikšto, kūdikis yra patepamas šventąja Krizma.   Kodėl liturgijoje naudojamas patepimas aliejumi? Panagrinėjus natūralias aliejaus savybes ...
plačiau
Eucharistijos sakramentas

Eucharistijos sakramentas

„Eu“ – reiškia gerai, geras, „charis“ – dovana, o žodis „eucharist“ – dova­na, kurią man davėte, yra gera. Tarp sep­tynių sakramentų Eucharistija užima iš­skirtinę vietą. &...
plačiau
Ligonių sakramentas

Ligonių sakramentas

Paveskite Jam visus savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi! (1 Pt 5, 7) Ligonių patepimas – ko gero, vienas mažiausiai pažįstamų sakramentų. Jo priėmimas nuo seno siejamas su paskutiniu gyvenimo etapu. Kunigai kalba, jog žmonės dažnai tiesio...
plačiau
Šeštasis gailestingumo darbas kūnui – ligonį aplankyti

Šeštasis gailestingumo darbas kūnui – ligonį aplankyti

plačiau
Dvylika Krikšto atspalvių

Dvylika Krikšto atspalvių

Nuo pat krikščionybės pradžios Krikštu buvo priimami į Bažnyčią įvairaus amžiaus žmonės šeimomis ar paskirai. Ilgainiui liko vienerios apeigos, pirmaisiais šimtmečiais ir misijų kraštuose dažniausiai naudotos: s...
plačiau

Priimti Sutvirtinimo sakramentą? Kam? Kodėl?

Kasmet daugybė jaunuolių priima Sutvirtinimo sakramentą. Tačiau po to tik nedaugelis tęsia draugystę su Dievu. Ar Dievas nepakankamai patrauklus? Ką reiškia priimti Sutvirtinimo sakramentą, kaip jam pasiruošti, kad jis taptų lobiu visam tolesniam gy...
plačiau

Septyni šventieji slėpiniai

Vienas Vatikano II suvažiavimo rėmų yra sakramento sąvoka. Šį lotynišką žodį, Naujame Testamente graikiškai išreikštą “paslaptimi”, lietuviai naudoja pritaikydami galūnes, o kartais ir išversdami ...
plačiau

Švenčiausiasis Sakramentas

Aikštės viduryje <…> auga gyvybės medis, duodantis dvylika derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių, o medžio lapai tinka tautoms gydyti (Apr 22, 2).   Apie kokį medį čia kalbama? Daugumas Bažnyčios tėvų jį supranta kaip Kristaus ...
plačiau

Kodėl „neveikia“ išpažintis?

Atgaila daugeliui yra tik išpažintis. O tai yra tik viena iš penkių Susitaikinimo sakramento dalių, kurios visos yra labai svarbios. Dar vysk. Paltaroko Katalikų Bažnyčios Katekizme parašyta: kad atgaila būtų gera, reikia nuod...
plačiau

Celibatas ir Kristaus žvilgsnis į kunigą

Lietuvos žiniasklaidoje šiandien daug dėmesio skiriama lotynų apeigų katalikų kunigų celibato klausimui. Kartais iš šių publikacijų užsimezga tikra polemika. Ši diskusija nėra nei nauja, nei vien tik lietuviška. Vakarų Bažnyčioje ji užsiplie...
plačiau