Kokios gali būti šeimos tradicijos?

Lietuvių terminų žodyne „tradicija" reiškia tai, kas nuolat kartojama, t.y. išlaikoma. Šeimos tradicijos suteikia tapa­tumo jausmo. Paklauskite savęs, ką labiausiai pamenate iš šeimos gyvenimo ir, tikriausiai, dauguma mūsų paminėsime bendras šventes, tai, ką darėte visi kartu. Tradicijos sustiprina tarpusavio šeimos narių ryšius ir suteikia daug gerų emo­cijų.   Kokios gali būti šeimos tradicijos?   Valgymas.. skaityti daugiau →

Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą

“Negera žmogui būti vienam” (Pr 2,18)   Vyro ir moters ryšys - ne atsitiktinis. Šeima - seniausia ir pagrindinė žmonijos gyvenimo institucija. Vyro ir moters sielos pasauliai turi ryškiai skirtingus bruožus. Žmogaus prigimtyje įdiegtas stiprus lytinis potraukis, kuris abiejuose -  vyre ir moteryje - tarsi elektros srovės pliusas ir minusas, kibirkščiuoja ir siekia susijungti, pavirsti.. skaityti daugiau →

Šventoji Šeima

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, [– kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: „Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui“, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: „Porą purplelių arba du balandžiukus“. Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia.. skaityti daugiau →

Penki būdai, kaip tėvai gali sustiprinti savo vaikų tikėjimą

Tėvų pirmoji pareiga savo vaikams yra nutiesti kelią jų sielų išganymui. Jėzus tai aiškiai įvardijo: „Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?!" (Lk 9, 25). Ši Biblijos eilutė tapo didžio misionieriaus šv. Pranciškaus Ksavero atsivertimo šaltiniu.Šiame trumpame tekste norima nurodyti penkis praktinius dalykus, kuriuos tėvai gali padaryti, kad.. skaityti daugiau →