Kokios gali būti šeimos tradicijos?

Lietuvių terminų žodyne „tradicija" reiškia tai, kas nuolat kartojama, t.y. išlaikoma. Šeimos tradicijos suteikia tapa­tumo jausmo. Paklauskite savęs, ką labiausiai pamenate iš šeimos gyvenimo ir, tikriausiai, dauguma mūsų paminėsime bendras šventes, tai, ką darėte visi kartu. Tradi...
plačiau

Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą

“Negera žmogui būti vienam” (Pr 2,18)   Vyro ir moters ryšys – ne atsitiktinis. Šeima – seniausia ir pagrindinė žmonijos gyvenimo institucija. Vyro ir moters sielos pasauliai turi ryškiai skirtingus bruožu...
plačiau

Šventoji Šeima

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, [– kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: „Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęs...
plačiau

Penki būdai, kaip tėvai gali sustiprinti savo vaikų tikėjimą

Tėvų pirmoji pareiga savo vaikams yra nutiesti kelią jų sielų išganymui. Jėzus tai aiškiai įvardijo: „Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?!” (Lk 9, 25). Ši Biblijos eilutė tapo didži...
plačiau

"Nenusekęs gyvenimas" ir Šventraštis

Nemažai yra žmonių, kurie su grauduliu prisipažįsta: nenusisekė man gyvenimas – neturiu vaikų, arba: nepavyko man surasti gyvenimo draugo – likau viena arba vienas. Užsienio medikai tvirtina, kad 12 – 14% šeimų yra bevaikės. Trečd...
plačiau

Pasauliečių kunigystė

Praėję laikai ryškiai skyrė pasauliečių ir dvasininkų luomus. Antrasis Vatikano susirinkimas išryškino visų pakrikštytųjų pašaukimą ir pareigą apaštalauti. Sutvirtinimo sakramentu visi gavome Šventosi...
plačiau

Ir Dievas ilsėjosi

Ir žmogui reikia poilsio: tokių atostogų, kurios padėtų išplauti iš sąmonės visa, kas erzino, pykino, žodžiu, apsunkino gyvenimą, kas įlietų daug energijos ateičiai. Juk reikia įgyvendinti didelius ir mažus planus, pasiekti, kas ik...
plačiau

Ar Kristus leidžia skirtis?

plačiau

Šeima ir pašaukimai

Vieni tėvai labai rūpinosi, kad sūnus užsitikrintų ateitį. Kai vaikinui atėjo metas rinktis mokslų sritį, tėvai spaudė jį stoti į inžineriją. Tais laikais pagrindinės gerbiamiausios profesijos buvo mokytojo, gydytojo, advokato, agronomo, kunigo...
plačiau

Meilė, santuoka ir Biblija

Santuoka Senajame Testamente, panašiai kaip ir senovės Artimuosiuose Rytuose, buvo privati dviejų sužadėtinių tėvų (šeimos galvų) sutartis. Paprastai tėvai net ir be vaikų pritarimo galėdavo išrinkti jiems būsimą vyrą ar žmoną. Pvz., Pradži...
plačiau