Marijos paveikslas Evangelijose

Visos keturios evangelijos parašytos skirtingu laiku skirtingoms bendruomenėms, bet jos visos atspindi tą pačią apreikštą tiesą – išgelbėjimą per Jėzų Kristų. Kiekviena evangelija pasakoja istoriją skirtingai, pabrėždama kokį nors Evangelijos ar paties Jėzaus aspektą. Tad nenuostabu, kad evangelijos, skirtingai pasakodamos...
plačiau

Šventojo Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos

Mes kasdieną skiriame laiko daugeliui dalykų: valgiui, darbui, mokslui, sportui, pramogoms ir t.t. Bet jei neskiriame laiko Dievui, reiškia Jis nėra mums toks svarbus, kaip aukščiau išvardinti dalykai. Neturėdami pastovaus bendravimo su Dievu mes visa...
plačiau
1 18 19 20