Rugpjūčio 19 d. Vyskupo nominato dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai Kauno arkikatedroje

2018 metų liepos 2 dieną Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS monsinjorą dr. Algirdą JUREVIČIŲ paskyrė Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą. Plačiau Kauno arkivyskupijos kurijos pranešime >>  ŠVENTIMŲ iškilmės rugpjūčio 19 d. (sekmadienį) 15 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje. Kauno arkivyskupijos informacija skaityti daugiau →

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai Vievio bažnyčioje

2017 m. liepos mėn. 01 d. (sekmadienį) švęsime šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus. Šv. Mišių pradžia - 11.00 val.   Šv. Mišias celebruos Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas   Primename, jog atlaidų dieną bus aukojamos tik vienerios šv. Mišios. Bus einama eucharistinė procesija.   Raginame visus parapijos tikinčiuosius ir miesto svečius.. skaityti daugiau →

Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vievio bažnyčioje

Vyskupų nutarimu jubiliejinių metų proga Lietuvoje toliau tęsiama nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija. Eucharistinė adoracija Vievio parapijoje prasidės birželio 24 dieną 8.00 val., kuri tęsis iki birželio 25 dienos 8.00 val. ryto. ATEIKITE PAGARBINT MŪS VIEŠPATIES!   skaityti daugiau →

Birželinės pamaldos Vievio šv. Onos bažnyčioje

Nuo seno birželio mėnuo yra skirtas Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei. Šį mėnesį bažnyčiose, kaimuose ir  namuose švenčiamos birželinės pamaldos, giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kitos maldos.    Eucharistija Vievio šv. Onos bažnyčioje bus švenčiama vakarais, 18.00 val. Tikėdami gyvenimo perkeitimo dovana, garbinsime Jėzaus Širdį pasiaukojimo malda.   Jėzau, padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!.. skaityti daugiau →