Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija Vievio bažnyčioje

Vyskupų nutarimu jubiliejinių metų proga Lietuvoje toliau tęsiama nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija. Eucharistinė adoracija Vievio parapijoje prasidės birželio 24 dieną 8.00 val., kuri tęsis iki birželio 25 dienos 8.00 val. ryto. ATEIKITE PAGARBINT MŪS VIEŠPATIES!   skaityti daugiau →

Birželinės pamaldos Vievio šv. Onos bažnyčioje

Nuo seno birželio mėnuo yra skirtas Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei. Šį mėnesį bažnyčiose, kaimuose ir  namuose švenčiamos birželinės pamaldos, giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kitos maldos.    Eucharistija Vievio šv. Onos bažnyčioje bus švenčiama vakarais, 18.00 val. Tikėdami gyvenimo perkeitimo dovana, garbinsime Jėzaus Širdį pasiaukojimo malda.   Jėzau, padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!.. skaityti daugiau →

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės)

Ateinantį sekmadienį Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintines)   šv. Mišios 11.00 val.   Bus einama Devintinių procesija su keturių Evangelijų skaitymais bažnyčios šventoriuje. Kartu švęsime Tėvo dieną, abiejų šv. Mišių metu melsimės už gyvus ir mirusius Tėvus.     skaityti daugiau →

Šv. Dvasios atsiuntimo liturginė iškilmė (Sekminės)

Šv. Dvasios atsiuntimo liturginė iškilmė (Sekminės) yra švenčiamos septintą sekmadienį po Šv. Velykų. Per Sekmines minime Jėzaus pažado išpildymą - Šventosios Dvasios atsiuntimą. Sekminės taip pat vadinamos Bažnyčios gimtadieniu.   Gegužės 20 d. (sekmadienį) - SEKMINĖS. Šv. Mišios Vievio šv. Onos bažnyčioje - tik 10.00 val. Šv. Mišios Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčioje -.. skaityti daugiau →