Spalio mėn. keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas

Šv. Jonas Paulius II sakė: „Kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą“  Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožinį. Už vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar šeimos draugijoje, trumpai apmąstant išganymo slėpinius, pelnomi visuotiniai atlaidai. Bažnyčia teikia visuotinius atlaidus tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje.. skaityti daugiau →

Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės (Rožančinės) atlaidai

Su galinga Rožančiaus malda Mes ateinam visi, o Marija... Karaliene Rožančiaus sveika! Garbės himnus giedot nepaliaujam...   Atlaidus švęsime spalio 07 d. (sekmadienį). Šv. Mišios tik 11.00 val.   Tai paskutiniai atlaidai šiais metais Vievio parapijoje. Vyks įrašymas į Rožinio ir Škaplieriaus draugiją.   Spalio 6 d. po vakarinių 18 val. šv. Mišių - katechezė visiems,.. skaityti daugiau →

Rugsėjo 23 d., sekmadienį, Vievio bažnyčioje šv. Mišių nebus

Rugsėjo 23 d., sekmadienį, Vievio bažnyčioje šv. Mišių nebus, visi yra kviečiami vykti į Mišias su Popiežiumi Kaune. Negalintys atvykti į Kauną, kviečiame stebėti šv. Mišių transliaciją per LRT televiziją. Kviečiame melstis kartu su popiežiumi Pranciškumi! Visa informacia skelbiama www.popieziausvizitas.lt skaityti daugiau →

Nauji paskyrimai Kaišiadorių vyskupijoje

Kunigas Rolandas BIČKAUSKAS paskirtas Kaišiadorių vyskupijos Generaliniu vikaru (plg. Kan. 475). Jis kaip iki šiol, reziduos Jiezno parapijoje ir kartu eis parapijos klebono pareigas. Kunigas Marius TALUTIS paskirtas pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso - bylos Postulatoriumi (plg. Konst. "Divinus Perfectionis Magister"). Jis kaip iki šiol, reziduos Punsko parapijoje, Elko vyskupijoje, ir kartu eis parapijos vikaro.. skaityti daugiau →