Caritas akcija „Gerumas mus vienija“

Kviečiame dalyvauti Caritas akcijoje "Gerumas mus vienija". Nuo gruodžio 1 d. šeštadienių vakarais bei sekmadieniais prieš ir po šv. Mišių bažnyčioje galėsite įsigyti Caritas žvakučių bei leidyklos "Katalikų pasaulio leidiniai" knygų. Surinktos piniginės aukos bus skiriamos maisto produktams, kurie prieš Kalėdų šventes bus išdalinti nepasiturintiems. Taip pat galite paaukoti konservuotų bei kitų ilgai negendančių maisto produktų,.. skaityti daugiau →

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Vievio bažnyčioje

Lapkričio 01 d. (Ketvirtadienis) - VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ   Visų šventųjų diena - yra Bažnyčios religinė šventė žinomiems ir nežinomiems šventiesiems pagerbti. Yra daug šventųjų, kuriuos pagerbiame atskiromis dienomis, bet yra daug nežinomų ar nepagerbtų šventųjų, apie kuriuos galbūt užmirštame ar niekada neišreiškiame jiems pagarbos. Visų Šventųjų šventė skiriama ne mirusiųjų paminėjimui, bet tam, kad.. skaityti daugiau →

Spalio mėn. keičiasi šiokiadienių šv. Mišių laikas

Šv. Jonas Paulius II sakė: „Kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą“  Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožinį. Už vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar šeimos draugijoje, trumpai apmąstant išganymo slėpinius, pelnomi visuotiniai atlaidai. Bažnyčia teikia visuotinius atlaidus tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje, maldingoje.. skaityti daugiau →

Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės (Rožančinės) atlaidai

Su galinga Rožančiaus malda Mes ateinam visi, o Marija... Karaliene Rožančiaus sveika! Garbės himnus giedot nepaliaujam...   Atlaidus švęsime spalio 07 d. (sekmadienį). Šv. Mišios tik 11.00 val.   Tai paskutiniai atlaidai šiais metais Vievio parapijoje. Vyks įrašymas į Rožinio ir Škaplieriaus draugiją.   Spalio 6 d. po vakarinių 18 val. šv. Mišių - katechezė visiems,.. skaityti daugiau →