Kauno arkikatedroje bazilikoje vyks naujojo vyskupo konsekracijos iškilmės

Rugpjūčio 19 dieną, 15 val., vyskupo šventimus priims iš Vievio parapijos kilęs mons. Algirdas JUREVIČIUS. Iškilminga Eucharistija ir vyskupo šventimai vyks Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Visi kartu melskimės už jį, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų. skaityti daugiau →

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė

Žolinė, kaip gamtos gėrybių garbinimo šventė, buvo švenčiama dar iki krikščionybės ir iki šiol gyva liaudyje. Tai Motinos, jos pagerbimo išaukštinimo gamtoje esančiomis grožybėmis šventė, atitinkanti rugpjūčio 15-ąją, kai Švč. Mergelės Marija mirė Jeruzalėje ir apaštalai atidarę karstą, rado vietoje jos kūno tik simboliškas gėles. Karalius, paimdamas į Dangų savo Motiną, pagerbė ją. Kristus įrodė.. skaityti daugiau →

Vievio šv. Onos bažnyčioje – tituliniai šv. Onos atlaidai

Visus Vievio parapijos tikinčiuosius, miesto gyventojus ir kraštiečius kviečiame švęsti parapijos globėjos šv. Onos titulinius atlaidus. Atlaidų šv. Mišios liepos 29 d. (sekmadienį), tik 11.00 val. Prieš šv. Mišias bus einama procesija. Iškilmingai Eucharistijai ir procesijai vadovaus kunigas Aldonas Gudaitis SJ. Maloniai kviečiame dalyvauti parapijos šventėje! skaityti daugiau →

Rugpjūčio 19 d. Vyskupo nominato dr. Algirdo JUREVIČIAUS šventimai Kauno arkikatedroje

2018 metų liepos 2 dieną Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS monsinjorą dr. Algirdą JUREVIČIŲ paskyrė Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą. Plačiau Kauno arkivyskupijos kurijos pranešime >>  ŠVENTIMŲ iškilmės rugpjūčio 19 d. (sekmadienį) 15 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje. Kauno arkivyskupijos informacija skaityti daugiau →