Šv. Dvasia ir jos dovanos

Kai kalbame apie Sekmines ir Sutvirtinimo sakramentą, tai mums ateina daug gražių minčių, bet kartu ateina ir įvairių klausimų bei neaiškumų. Tad ir norime čia trumpai paaiškinti apie Šv. Dvasią ir jos septynias dovanas. Apie Šv. Dvasią kalbėti nėra lengva....
plačiau

Ką galime padaryti, kad būtume pripildyti šv. Dvasios dovanų?

Kad pritrauktume ir priimtume Šventąją Dvasią, turime būti tam palankūs viduje.   1. Pirmasis būdas: sužadinti savo širdyje Šventosios Dvasios dovanų troškimą.   Tai yra toks pat, kaip apaštalų ir Palaimin...
plačiau

Atsivertimas – atgimimas iš šv. Dvasios

Atsivertimas yra įžanga į naują Dievo Karalystės realybę. Mes tampame naujais kūriniais, atgimę naujam gyvenimui, į kurį turime teisę jau nuo pasaulio sukūrimo. Mes esame apvalomi Kristaus krauju, jo garbingo kryžiaus išganomąja jėga. Ats...
plačiau

O ateik, Šventoji Dvasia

Mes, krikščionys, gerai žinome, jog mūsų, o ir viso pasaulio centras yra Jėzus Kristus. O kokį vaidmenį mūsų gyvenime atlieka Šventoji Dvasia? Prisiminkime Šventojo Rašto žodžius: „Niekas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jei Švent...
plačiau