Žingsnis po žingsnio Mišiose. Gailesčio aktas

Prieš teismą   Kai dar nebuvo išrasta garo mašina ir laivai neturėjo jokių motorų, jie plaukdavo arba vėjo jėga – burėmis arba irklų pagalba. Irkluodavo vergai, kaliniai. Jų dalia buvo sunki. Pasakojama apie vieną kunigaikštį, kad jis kartą nuėjo pas...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose (IV)

Prie versmės   Vienas vokietis iš karo atsiminimų pasakojo tokį epizodą. Mieste, kur stovėjo jų dalinys, buvo cerkvė, kurioje vykdavo pamaldos. Sekmadienį jis nuėjo į ją. Susirinko žmonių būrelis, atėjo popas, prasidėjo pamaldos. Ž...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose (III)

“Viešpats su jumis”   Šv. Mišios prasideda tada, kai kunigas išeina prie altoriaus. Susirinkę tikintieji jau laukia. Šis sambūris tampa šventu, liturginiu, tampa aukojančiųjų bendruomene, kai kuni...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose (II)

PRIE ALTORIAUS   Prancūzų poetas Pol Klodelis viename savo eilėraštyje apmąsto šv. Mišias ir meta žvilgsnį į žmones, kurių vienas “lyg įbedęs akis į knygutę, kits nežino, ką veikti su savo skrybėle, trečias stov...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose

Mišių Pradžia   Mes matome, kaip kunigas išeina šv. Mišioms. Prieina prie altoriaus, jį pabučiuoja, paskui persižegnoja ir sako “Viešpats su jumis”. Šv. Mišiose, ir bendrai religinėse apei...
plačiau

Eucharistijos apeigos kaip pasirengimas šv. Komunijai

Eucharistijos šventimą vainikuoja šv. Komunija. Duonos ir vyno – tų žemės ir žmogaus darbo vaisių, kaip yra sakoma aukojimo maldoje, – pavidalais gyvasis ir tikrasis Kristus tampa Velykų slėpinį švenčiančios bendruomenės maistu. Šiam ypatin...
plačiau

Altorius yra svarbiausia bažnyčios vieta

Altorius yra svarbiausia bažnyčios vieta, pagrindinė interjero dalis, nes bažnyčios statomos dėl altoriaus, todėl altorius yra labiausiai gerbiama pastato vieta. Priešakinėje bažnyčios dalyje, vadinamoje presbiterija, kurios grindys visada aukšči...
plačiau

Kodėl aš turėčiau dalyvauti šv. Mišiose?

Šv. Mišios yra šventė   Šventė yra priešinga kasdienybei. Šventė reiškia laisvę nuo vergovės, laisvę nuo priverstino darbo, nemylimo, vargingo. Šventė reiškia būti pakylėtiems i&scaro...
plačiau