Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2015)

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2015)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys! Kristaus Prisikėlimas yra viso mūsų krikščioniško tikėjimo šaltinis ir pagrindas. Prisikėlusį Kristų mes, krikščionys, susitinkame ir jo Prisikėlimą švenčiame visu savo gyvenimu, nuolat. Švenčiame Velykų rytą, kiekvieną sekmadienį, ...
plačiau

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2013)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, Mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   Su jumis drauge švęsdamas svarbiausią mūsų išganymo ir tikėjimo įvykį, sveikinu Kristaus Prisikėlimo šventėje! Su tikėjimo broliais ir seserimis visa...
plačiau