Pranašas ir pirmtakas (Šv. Jono Krikštytojo gimimas )

Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju. Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“. Kiti jai sakė: „Betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo“... skaityti daugiau →

Šv. Ona ir Joakimas, Švč. Mergelės Marijos tėvai

Ona buvo senyva pamaldi Judo giminės izraelietė. Gamta jai nesuteikė to, kas to meto Izraelio mąstysenoje buvo laikoma aiškiausiu ir neabejotinu Dievo palaimos bei meilės ženklu – vaiko. Dėl jos nevaisingumo iš jos vyro Joakimo netgi nebuvo priimta auka, kurią jis labai pamaldžiai nunešė į Jeruzalės šventyklą. Skausmas dėl šio aukos atmetimo sukrėtė senąjį Joakimą... skaityti daugiau →

„Šv. Petro ir Pauliaus atsisveikinimas“

Šv. apaštalai Petras ir Paulius ir Vakarų, ir Rytų Bažnyčiose pagerbiami birželio 29 d., ir ši jų kankinio mirties diena minima jau nuo 258 metų. Nors pateikiama ir skirtingų datų, tradicija skelbia, kad abu apaštalai buvo nužudyti 67 metais. Petras, kaip pats paprašė (nesijautė vertas vienodos mirties su Kristumi), buvo nukryžiuotas žemyn galva Vatikano laukuose.. skaityti daugiau →

Šv. Pranciškaus žiedeliai

Vardan mūsų Nukryžiuotojo Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos Mergelės Marijos. Šią knygą sudaro Kristaus mažojo neturtėlio - garbingo šv. Pranciškaus - ir kelių jo šventų bendražygių žiedeliai: stebuklai, uždegančios jų gyvenimo istorijos, - tokios, kokias jas papasakojo jo sekėjai, - nepatekusios į jo biografiją, bet vis dėlto labai naudingos ir pamokančios. Jėzaus Kristaus garbei.. skaityti daugiau →