Šv. Agota

Šventųjų užtarimas „Dangaus gyventojai, būdami tvirčiau suvienyti su Kristumi nesiliauja užtarę mus prieš Tėvą, aukodami nuopelnus, kuriuos įgijo žemėje per vieną Dievo ir žmonių Tarpininką, Jėzų Kristų […]. Dėl to jų broliškas rūpestis nepaprastai gelbsti mus silpnus“. Kristų mes garbin...
plačiau

Šv. Mikalojus iš Miros

Gruodžio 6-ąją minima šv. Mikalojaus diena.   Ne visi žino, jog už „Kalėdų Senelio“, dalinančio dovanas, figūros slypi garsus krikščionių šventasis – Šv. Mikalojus iš Miros, vėliau imtas vadinti šventuoju Mikalojumi iš Bario. Yra išl...
plačiau

Šv. Cecilija, kankinė, šlovintojų globėja

Lapkričio 22 d. minima Šv. Cecilija.    Šventoji Cecilija gimė Romoje. Ji kilusi iš žymios romiečių Cecilijų giminės, kuri kažkada Romos valstybėje užėmė aukštas pareigas. Gimė ji III amžiaus pradžioje. Ji buvo ne tik krikščionė, bet ...
plačiau

Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis

Šv. Pranciškus gimė arba 1181 metų pabaigoje arba 1182 metų pradžioje Asyžiuje pirklio Petro Bernardonės ir jo žmonos Pikos šeimoje. Per krikštą gavo Jono vardą, tačiau, tėvui sugrįžus iš prekybinės kelionės po Prancūziją, Jono vardas buv...
plačiau

Šv. Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai

Kaip teigia sena krikščionybės tradicija, Marijos gimdytojų vardus mums išsaugojo žydai įvairiuose apokrifiniuose raštuose. Vardas Ona – tas pat kaip kunigo Samuelio motinos, irgi ilgai neturėjusios vaikų (1 Sam 2,19). Jis yra...
plačiau

Šv. Jonas Krikštytojas

Vienas iš įžymiausių ir kartu pats paskutinis ST pranašų – šv. Jonas Krikštytojas (hebr. Jonah – balandis, ang. John, pranc. Jean, it. Giovanni, isp. Juan), Kristaus pirmtakas – Jeruzalės &...
plačiau

Kaip vyksta beatifikacija ir kanonizacija

Švento žmogaus gyvenimo ir dorybių dokumentavimas pradedamas ne anksčiau kaip 5 metai po mirties. Šis laikotarpis užtikrina, kad asmuo turi išliekančią šventojo reputaciją tarp tikinčiųjų. Popiežius turi teisę šio laikotarpio atsisakyti arba s...
plačiau

Šv. Morkus, evangelistas

Balandžio 25-ąją minimas Šv. Morkus. Šv. Morkus – vienas iš keturių evangelistų, Naujojo Testamento antrosios evangelijos autorius. Evangelija pagal Morkų, parašyta graikų kalba, yra trumpiausia. Morkus buvo apaš...
plačiau

Šv. Jurgis

Balandžio 23 d. minime šv. Jurgį (gimė apie 275 arba 281 m. – mirė 303 m. balandžio 23 d.), kankinį, antrąjį Lietuvos globėją.   Jurgis nuo senovės garbinamas Rytų ir Vakarų Bažnyčiose. Ant jo kapo Diospolyje, Palestinoje, past...
plačiau

Jonas Paulius II: didžiausia dovana Bažnyčiai yra šventumas

Sekmadienį Jonas Paulius II skelbiamas šventuoju, kartu su savo pirmtaku Jonu XXIII. Vatikano II Susirinkimas mokė, kad šventumas nėra rezervuotas keliems asmenims, vienuoliams ar kunigams, bet yra krikščioniško gyvenimo vidinis poreikis. Tačiau ką t...
plačiau