Legenda apie šv. Valentiną

Šventasis Valentinai, globėjas tų, kurie myli, Tu, kuris įkūnijai gyvybės išaukštinimą ir skelbei Evangelijos siųsta ramybę, Tu, kurio dėka kankinystė priimta su meile egzistavo visomis jėgomis abejingumui, neapykantai ir mirčiai, išklausyk mūsų maldą: susiduriant su ašaromis ir dalijantis, leisk mums...
plačiau

Filmas Don Bosco (video)

Reta bažnyčia šiandien neturi paveikslo, kuriame vaizduojamas vaikų apsuptas kunigas. Tai palaimintasis Jonas Bosko (Don Giovanni Bosco), praėjusiame šimtmetyje Italijoje ėmęsis glausti ir auklėti apleistus vaikus ir našlaičius, geriausius savo aukl...
plačiau

Šv. Jonas Boskas

Kunigas neina į dangų vienas   Sausio 31 d. minime kun. šv. Joną Boską, našlaičių ir apleistų paauglių globėją, Saleziečių kongregacijos įkūrėją. Verta prisiminti, koks buvo kun. J. Bosko gyvenimo kelias į šventumą, nes tai gražus elgesi...
plačiau

Apaštalo Pauliaus atsivertimas, pašaukimas ir tarnystė

Sausio 25 d., Bažnyčia pavyzdžiu mums pristato vieną iškiliausių, nepakartojamų, visiško atsidavimo Viešpačiui ir Jo Bažnyčiai asmenybę – šv. Paulių. Jos tarnystė Bažnyčiai, kova už jos vienybę, misijinės keli...
plačiau

Šventumo modeliai

Kiekvieno krikščionio širdies gelmėje glūdi troškimas būti šventam. Per krikštą pasižadame apsivilkti “Viešpačiu Jėzumi Kristumi” (plg. Rom 13,14). Katalikų požiūriu, šventieji visais amžiais stengėsi paversti šventumą tikrove. Jie ta...
plačiau

Šv. Mikalojaus veide – naujos žmonijos šviesa

Gruodžio 06 dieną minimas šv. Mikalojus.   Pirmosiomis gruodžio dienomis beveik kiekvienas mūsų sutiksime gatvėse jį, Kalėdų Senelį, apsirengusį daugmaž kaip vyskupas ir būtinai su ilga balta barzda (su kuria jis pradėtas vaizduoti maždaug nu...
plačiau

Visi šventieji

plačiau

Šv. Judas Tadas

Konstitucijoje apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium teigiama: „Laikydamasi tradicijos, Bažnyčia lenkia galvą prieš šventuosius ir gerbia tikras jų relikvijas bei paveikslus. Šventųjų šventės skelbia Kristaus įstabius darbus per jo t...
plačiau

Enzo Bianchi. Visi šventieji

Visų šventųjų švente, minime dangaus ir žemės šventųjų bendravimą. Rudens viduryje, nupjovus javus ir nuėmus visą derlių mūsų laukuose, Bažnyčia kviečia mus į Dievui paaukotų gyvųjų atnašų javapjūtę, visų gyvenimų, sugrįžusių pa...
plačiau

Mūsų laukia nuostabi ateitis

Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime (1 Jn 3, 1–2).   Lapkričio 01 d. Bažnyč...
plačiau