Šv. Lukas, evangelistas

Šv. Lukas, evangelistas yra minimas spalio 18 d. Šv. Lukas – trečiosios Naujojo Testamento Evangelijos autorius. Palyginti su kitomis, šioje Evangelijoje daugiausia dėmesio skiriama Mergelei Marijai, jos asmeniui ir vaidmeniui. Taip pat šv. Lukas yra parašęs Apaštalų darbų knygą, kurioje pasakojama apie...
plačiau

Dievo meilės "užburta"

Spalio 15 d. Katalikų Bažnyčia mini Bažnyčios mokytoją Šv. Teresę Avilietę.   Kas gi tu esi, šv. Terese, kad tau reiškiama pagarba jau seniai peržengė Katalikų Bažnyčios „teritoriją“? Pasak teologo, žinomo biografinių knygų autoriaus K...
plačiau

Popiežiaus katechezės. Šventasis Augustinas

Šv. Augustiną liturginis kalendorius mini rugpjūčio 28-ąją.   Kelionė link Jėzaus Kristaus   Augustinas gimė 354 m. lapkričio 13 d. Tagastėje, romėnų Afrikos Numidijos provincijoje; jo tėvas Patricijus buvo pagonis, vėliau tapęs katechumenu, ...
plačiau

Medžiaga maldai pagal Šv. Jėzaus Teresės Avilietės Gyvenimo knygą

plačiau

Vaistas nuo pavydo

Teresė atrado Dievo gailestingumą ir suprato, kad jos seserys nebuvo kliūtis, bet klotis, dovana, priemonė, kurią Dievas mums duoda tam, kad mokytumės mylėti. Žmonės, kurie gyvena šalia mūsų, moko suvokti, ko Dievas laukia iš mūsų. Mūsų Švent...
plačiau

Šv. Baltramiejus, apaštalas

Rugpjūčio 24 d. minimas apaštalas šventasis Baltramiejus, miręs kankinio mirtimi apie 70 m. Baltramiejus buvo vienas iš dvylikos apaštalų, pašauktas Kristaus su pirmaisiais. Manoma, kad Jono Evangelijoje minimas Natanaelis ir kitose Evangelijose minim...
plačiau

Šventųjų testamentas apie Eucharistiją

„Savo įvairumu ir gausumu pasaulis yra panašus į turtingą žmogų, turintį brangių ir didelių namų, aukso ir sidabro, įvairios nuosavybės ir daug tarnų, bet patį spaudžiamą daugelio ligų ir kentėjimų. Gausūs giminaičiai apstoję jo lovą, ...
plačiau

Šv. Rokas – solidarumo su kenčiančiais piligrimas

Rugpjūčio 16 dieną minimas šv. Rokas   Dieve, kuris palaimintam Rokui per angelą atnešei lentelę ir prižadėjai, jog, kas šauksis Roko užtarimo, bus išvaduotas nuo maro ligos; padėk mums, kad maldingai jį prisimindami,...
plačiau

Liepos 31 d. minimas Šv. Ignacas Lojola

Jei Dievas siunčia tau daug kentėjimų, tai ženklas, kad Jis turi tau didelių planų ir kad, be abejo, nori padaryti tave šventą. Kuo dosnesnis būsi Dievui, tuo daugiau patirsi jo kilniadvasiškumą. Šv. Ignacas Lojola Ignacas Lojola gimė 1491 m. Isp...
plačiau

Šv. Augustinas apie Mortą ir Mariją

Kai buvo skaitoma Šventoji Evangelija girdėjome, kad Viešpats pamaldžios moters buvo priimtas į jos namus. Ir jos vardas buvo Morta. Ir kol ji rūpinosi patarnavimu, jos sesuo Marija sėdėjo prie Viešpaties kojų ir klausėsi Jo Žodžio. Viena buvo už...
plačiau