šv. Jokūbas, apaštalas

Liepos 25 dieną Bažnyčios liturginis kalendorius mini apaštalą šv. Jokūbą vyresnįjį. Evangelistų pateikiamuose apaštalų sąrašuose minimi du Jokūbai – Zebediejaus sūnus, Jono brolis ir Alfiejaus sūnus; vienas jų vadinamas vyresniuoju, kitas – jaunesniuoju. Žinoma, šitoks skirstymas jokiu būdu nereiškia, kad...
plačiau

Liepos 22 d. minima – šv. Marija Magdalietė

Lot.: Magdalena; it.: Maddalena; pranc: Magdelaine, Magdeieine, Madelon; isp.: Magdalena; angl.: Magdalene; vok.: Magdalena, Magda. Atgailaujanti nusidėjėlė, išteisinta dėl meilės Jėzui, Jėzaus Kristaus sekėja ir pagalbininkė. Manoma, jog kilusi iš ...
plačiau

Kaip šventieji atostogauja…

Gausios literatūros, pasakojančios apie šventųjų gyvenimus, autoriai turbūt nematė prasmės aprašinėti šventųjų vyrų ir moterų atostogų. O ir jų atostogos nelabai skiriasi nuo jų kasdieninio gyvenimo. Rimti dogmatikai sako: „nuo dvasinio gyv...
plačiau

Šv. Benediktas – Europos Globėjas

Liepos 11 d. Katalikų Bažnyčia pagerbia šv. Benediktą, vienuolystės pradininką Vakaruose ir Europos Globėją. Popiežius emeritas Benediktas XVI taip rašė apie savo dangiškąjį Globėją:   Šiandien norėčiau pakalbėti apie šv. Benediktą, v...
plačiau

Ar nori būti šventas?

Tai klausimas, į kurį ne visada lengva atsakyti. Kiekvienas krikščionis žino, kad šventumas, tai ne kažkokia pamoka, kurią galima išmokti, ar dorybė, kurią įgyjame gyvendami pagal 10 Dievo įsakymų. Šventumas – tai būvis: buvimas Viešpaties a...
plačiau

Šventieji Petras ir Paulius, apaštalai

Bažnyčia atmena savo gerus ir ištikimus tar­nus, juos šloviname ir pagerbiame atmintino­mis jų gimimo arba mirties dienomis. Birželio 24 d. minime šv. Jono Krikštytojo gimimo dieną. Jonas Krikštytojas buvo tarsi tiltas tarp Senojo ir Naujojo Įstat...
plačiau

Apie šv. Joną Krikštytoją

Birželio 24 dieną Romos Katalikų liturgijoje švenčiama šv. Jono Krikštytojo, kurio gyvenimas buvo nukreiptas į Kristų, gimimo iškilmė. Paprastai Bažnyčia prisimena šventųjų mirties dieną, kai jie gimsta danguje, tačiau yra dvi išimtys: Švč...
plačiau

Šv. Antanas Paduvietis

Birželio 13 d. Bažnyčia garbina Dievą užtariant šv. Antanui, apie kurį italai sako, kad jis kilęs iš Paduvos, o portugalai – kad iš Lisabonos. Šv. Antanas, kurį popiežius Leonas XIII pavadino “viso pasaulio šventuoju”, gimė Portuga...
plačiau

Juozapas, Palaimintosios Mergelės Marijos sužadėtinis

Minimas kovo 19 d.   Šiam teisuoliui iš Dovydo giminės teko Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus tėvo vaidmuo. Jėzus vadino save Juozapo sūnumi ir klausė jo kaip tikro tėvo. Bažnyčia ypač gerbia Juozapą kaip globėją, nes pats Dievas paskyrė jį savo....
plačiau

Neužmirškime šv. Juozapo!

Šv. Juozapas, kaip ir šv. Antanas, yra vienas iš didžiųjų stebukladarių, tik pas mus žmonės nėra labai pratę šauktis to ištikimojo šv. Šeimos Sargo užtarymo sunkiuose gyvenimo reikaluose. O jis mielai išklauso kiekvieną, kas tik į jį kreip...
plačiau