Šv. Kazimieras – Lietuvos ir jos jaunimo globėjas

Jėzus bylojo savo mokiniams: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse...
plačiau

Alma Roberts Giordan. Kas meldžiasi į šv. Valentiną?

plačiau

Senoji ir jaunoji šv. Agota

Vasario 5-ąją, šv. Agotos dieną, bažnyčioje paprastai susirenka daugiau žmonių, negu kitais šiokiadieniais. Daugiausia būna pagyvenusio amžiaus moterų. Taip pat ir pats Agotos vardas siejasi su senesniais žmonėmis, nėra populiaru duo...
plačiau

Apaštalo Pauliaus ir mūsų atsivertimas

Daugelis žmonių savo žemiškoje ke­lionėje išgyvena tokias tikėjimo patirtis, kurios pakeičia jų požiūrį į Dievą, kitus žmones ir save pačius. Šventajame Raš­te jas turėjusių galime rasti ne vieną: tai Marija Magdalena, muitininkas Zachie...
plačiau

Tikrasis Kalėdų senelis

Tikriausiai daugumai iš mūsų tai buvo pirmasis šventasis, apie kurį sužinojome iš mūsų senelių ar tėvų pasakojimų. Jau ankstyvoje vaikystėje apie jį girdėjome – juk jis atnešdavo mums dovanas! Bet iš tikrųjų iš vaikystės žinome tik...
plačiau

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė. Filmas apie jos gyvenimą

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė (1873–1897) – vienuolė karmelitė, Bažnyčios mokytoja, viena iš mylimiausių ir žinomiausių šventųjų. Dar vadinama Lisieux (Lizjė) Terese, Karmelio Gėlele ar tiesiog meiliai – Teresėle. Ji yra ...
plačiau

Visų šventųjų iškilmė

plačiau

Šv. Ignacas Lojola

Jis gimė metai iki Kolumbas atrado Ameriką. Jo amžininkai buvo garsūs, savo laiką pranokę žmonės: Mikelandželas, šventoji Teresė Avilietė, Martynas Liuteris, karalius Henrikas VIII. Ignacas dažnai apibūdinamas kaip „kareivis šventasis“, bet ...
plačiau

Dokumentinis filmas "Motina Teresė – tamsybių šventoji" (rusų kalba)

Discovery Channel kanale rodytas austrų dokumentininkų darbas apie Pal. Motiną Teresę iš Kalkutos. Ji rašė: “Manyje nėra Dievo – kai ilgesio skausmas tampa nepakeliamas, tiesiog ilgiuosi ir ilgiuosi Dievo ir tada pajuntu – Jis nenori ...
plačiau

Šv. Jonas Krikštytojas, pranašas ir pirmtakas

Jonui Krikštytojui tenka ypatinga vieta išganymo istorijoje, visoje Bažnyčioje anksti pradėtas jo kultas. Tiek Rytuose, tiek Vakaruose jau IV amžiuje minima Kristaus pirmtako šventė, jo vardu tituluojama daug šventovių ir bazilikų. Rytuose Jonas Kri...
plačiau