Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame…

Dar daug galėtume kalbėti apie prašymą Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Niekada ne­pamirškime, kad kontempliatyvus žvilgsnis, kylantis iš dieviškų tikėjimo, vilties ir meilės dorybių, vi­sada yra pirmasis, bet dieviškai pirmasis, t. y. jis niekuo neužgožia mūsų žvilgsnio į ...
plačiau