CREDO Ką mes tikime?

APAŠTALŲ TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, (nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame) kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi.. skaityti daugiau →

Tikiu į Dievą

TIKIU Į DIEVĄ   „Tikiu į Dievą" - tai pirmutinis Tikėjimo išpažinimo teiginys, nes Dievas yra visko pradžia ir pabaiga, „pirmas ir paskutinis“ (plg. Iz 44, 6). Katalikų Bažnyčios katekizmas pabrėžia: „Visas Tikėjimo simbolis kalba apie Dievą, o apie žmogų ir pasauli tik santykyje su Dievu" (199). Visos tikėjimo tiesos priklauso nuo šios pirmosios ir.. skaityti daugiau →

Tikiu Dievą… Tikiu Bažnyčią…

Žmogaus gyvenimas yra ieškojimas - ieškojimas tiesos, ieškojimas Dievo, savo gyvenimo tikslo. Bet norint Dievą surasti, neužtenka tik proto, reikia ir valios. Filosofas Paskalis sako, kad Dievas yra labiau linkęs pajudinti žmogaus valią negu protą. Jeigu žmogaus protui bus pateikta stipriausių argumentų, jeigu protas suvoks tiesą, bet jeigu jis neturės valios tos tiesos siekti, protas.. skaityti daugiau →

Kelių minučių meditacijos arba trumpi stabtelėjimai pasimąstymui pagal Šventąjį Raštą

Šv. Raštas atnaujina Bažnyčią ir maitina dvasią. Biblijos skaitymas ir pažinimas ugdo sąmonę, kad istorijoje veikęs Viešpats Dievas tebeveikia mūsų tarpe ir gyvenime.   Džiaukitės   Kai širdin ima sėlinti baimė, nežinia ir nerimas, nepasiduokite, o tuoj pat maldoje kreipkitės į Dievą prašydami ramybės, mintimis pulkite gerajam Tėvui į glėbį. Jis girdi, Jam rūpi, Jis.. skaityti daugiau →