CREDO Ką mes tikime?

APAŠTALŲ TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, (nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame) kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas p...
plačiau

Tikiu į Dievą

TIKIU Į DIEVĄ   „Tikiu į Dievą" – tai pirmutinis Tikėjimo išpažinimo teiginys, nes Dievas yra visko pradžia ir pabaiga, „pirmas ir paskutinis“ (plg. Iz 44, 6). Katalikų Bažnyčios katekizmas pabrėžia: „...
plačiau

Tikiu Dievą… Tikiu Bažnyčią…

Žmogaus gyvenimas yra ieškojimas – ieškojimas tiesos, ieškojimas Dievo, savo gyvenimo tikslo. Bet norint Dievą surasti, neužtenka tik proto, reikia ir valios. Filosofas Paskalis sako, kad Dievas yra labiau linkęs pajudinti žmoga...
plačiau

Kelių minučių meditacijos arba trumpi stabtelėjimai pasimąstymui pagal Šventąjį Raštą

Šv. Raštas atnaujina Bažnyčią ir maitina dvasią. Biblijos skaitymas ir pažinimas ugdo sąmonę, kad istorijoje veikęs Viešpats Dievas tebeveikia mūsų tarpe ir gyvenime.   Džiaukitės   Kai širdin ima sėlinti baim...
plačiau

Pasauliečių kunigystė

Praėję laikai ryškiai skyrė pasauliečių ir dvasininkų luomus. Antrasis Vatikano susirinkimas išryškino visų pakrikštytųjų pašaukimą ir pareigą apaštalauti. Sutvirtinimo sakramentu visi gavome Šventosi...
plačiau

Evangelija, perpinta tikėjimu, viltimi, meile

Tikėti Dievą – tai reiškia tikėti gėrį. O tai ne kas kita, kaip savo protu būti atviru tikrovei ir tam gėriui nusilenkti. O nusilenkti gėriui – tai reiškia pačiam pasidaryti gėriu. O pačiam pasidaryti gėriu &#821...
plačiau

Tikėjimas Dievu ir Evangelija

Tikėjimas anuomet ir dabar   Ką reiškia Kristų “tikėti”? Tai reiškia Jį savo valia priimti, reiškia atsiverti Jam dvasia, pajusti širdimi, tai reiškia Jį įsisavinti. Tačiau žmogus yra laisvas kvietim...
plačiau

Didesnei Dievo garbei

Tikėjimas Dievu yra dinamiškas, nes Dievą, jo didybę ir meilę iškart suvokti ir priimti neįmanoma. Dievas visada didesnis (lot. Deus semper maior), nei žmonės gali įsivaizduoti. Kad jį pažintum, pamiltum ir juo sektum, reikia viso gyvenimo. Anot...
plačiau

Tikėjimo išpažinimas

Tikėjimo išpažinimą kalbame gan dažnai: sekmadienį, mišiose, per rožinį. Dažniausiai tikėjimo išpažinimą kalbame mechaniškai, net nenutuokdami jo gilios prasmės ir svarbos mūsų tikėjimui. Tas trumpas tekstas yra mūsų tikėjimo santrauka, ...
plačiau

Apie vidinį išgydymą

Kaip kad mūsų kūnai gali sirgti, taip ir vidinės mūsų asmenybės dalys gali būti sulaužytos – kai kiti žmonės mus atmetė, pravardžiavo, skriaudė, todėl mūsų širdys gali būti žaizdotos. Kai mūsų širdis sužeista, mes atsiliepiame tokiu p...
plačiau