Tikėjimo išpažinimas

Tikėjimo išpažinimą kalbame gan dažnai: sekmadienį, mišiose, per rožinį. Dažniausiai tikėjimo išpažinimą kalbame mechaniškai, net nenutuokdami jo gilios prasmės ir svarbos mūsų tikėjimui. Tas trumpas tekstas yra mūsų tikėjimo santrauka, kurį nuo senovės daugybė krikščionių skelbė.  Tikėjimo išpažinimas yra dar vadi...
plačiau

Tikėjimo metais ypatingas dėmesys kreipiamas į Tikėjimo išpažinimą

„Tikėjimo išpažinimas“    Tikėjimo išpažinimą kalbame gan dažnai: sekmadienį, mišiose, per rožinį. Dažniausiai tikėjimo išpažinimą kalbame mechaniškai, net nenutuokdami jo gilios prasmės ir svarbos mūsų tikėjimui. Tas trumpas teksta...
plačiau

Tikėjimo metų himnas (lietuvių kalba) audio

Credo, Domine, adauge nobis fidem! (Tikiu, Viešpatie, sustiprink mūs tikėjimą!)     1. Kelyje nuo lūkesčių apsunkę esam gundomi nakties. Sutinki mus, apreiški savo Tėvą, Tu – Aukščiausiojo Sūnus. Credo Domine, credo. Su keliaujančiais tar...
plačiau

Bibliniai sukūrimo pasakojimai šiandienos mokslo šviesoje (video)

Bibliniai sukūrimo pasakojimai šiandienos mokslo šviesoje   [youtube]http://youtu.be/fGsjAL3u0UM[/youtube]   VDU Katalikų teologijos fakultete įvyko seminaras „Mokslo ir tikėjimo dialogas”. Kun. A. Akelaičio paskaita „Bibliniai sukūrimo pas...
plačiau

Klausimai apie tikėjimą (video). Ar Šventasis Raštas yra Tiesa, jei ne viskas, kas jame parašyta yra teisinga?

Ar Šventasis Raštas yra Tiesa, jei ne viskas, kas jame parašyta yra teisinga?   [youtube]http://youtu.be/QRokdgWs1FU[/youtube]   kun. Algirdas Akelaitis yra Šv. Rašto dėstytojas, VDU kapelionas.    
plačiau

Klausimai apie tikėjimą (video). Ar Šventasis Raštas yra Dievo žodis?

Ar Šventasis Raštas yra Dievo žodis?   [youtube]http://youtu.be/_99E5Jy2QSU[/youtube]   kun. Algirdas Akelaitis yra Šv. Rašto dėstytojas, VDU kapelionas.    
plačiau

2013 m. vyks nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija

2012 m. spalio 11 d. – 2013 lapkričio 24 d. visuotinėje Bažnyčioje yra paskelbti Tikėjimo metais. Tam popiežių Benediktą XVI paskatino keletas progų. Tai Vatikano II Susirinkimo pradžios 50-ųjų metinių minėjimas. Tai pat jau praėjo 20 me...
plačiau

Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas

Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas yra dviejų pirmųjų visuotinių Bažnyčios Susirinkimų (325 ir 381 m.) vaisius. Ir šiandien jis yra bendras visoms didžiosioms Rytų ir Vakarų Bažnyčioms.   Katalikų Bažnyčios Katekizmas apie ...
plačiau

Ganytojų laiškas Tikėjimo metams

2012 10 11   „Nebijokite, Bičiuliai, atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus“, – lygiai prieš du dešimtmečius šv. Jonų bažnyčioje, Vilniuje pasakyti palaimintojo popiežiaus Jo...
plačiau

Tikėjimo metų ikona – Kristus visatos valdovas

Popiežius kviečia, žvelgiant į šią ikoną, kiekvienam iš mūsų atrasti Kristaus veide Tą, kuris yra vienintelis mano Išganytojas. Tegu šis Kristaus veidas lydi mus visus Tikėjimo metuose ir visoje mūsų gyvenime kelionėje, kol susitiksime veidas ...
plačiau