Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas

Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas

Velykinis ganytojiškasis laiškas Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – Kristaus prisikėlimo šventės! Šiandien prisikėlimo šviesa įveikė tamsumas. Šiandien Kristus, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, mums visiems dangaus vartus atvėrė. Velykos – tai Pascha, pe...
plačiau
Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2016)

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2016)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   Švenčiame Kristaus Prisikėlimo šventę, – svarbiausią mūsų tikėjimo ir gyvenimo įvykį.   Kokia žmogaus paskirtis, kas jo lau...
plačiau
Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2015)

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2015)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   Kristaus Prisikėlimas yra viso mūsų krikščioniško tikėjimo šaltinis ir pagrindas. Prisikėlusį Kristų mes, krikščionys, su...
plačiau

Siekti šlovės slėpinio (Viešpaties Prisikėlimas)

Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „...
plačiau

Ar galima prarasti Velykas?

Grynoji Velykų žinia visada bus baisi ir nepakeliama. Tai pranešimas, kad gėdinga vergo mirtimi nubaustas žmogus trečią dieną buvo sutiktas gyvas. Galvok, ką nori. Jau prieš du tūkstančius metų dalis jo priešininkų ramino save ...
plačiau

Didžioji Velykų liturgija

Gavėnia yra skirta parengti ir katechumenus (besiruošiančius tapti krikščionimis), ir visus tikinčiuosius švęsti Velykų slėpinį. Katechumenai išrinkimo apeigomis, ištyrimu ir katecheze parengiami švęsti įkrik...
plačiau

Popiežiaus Pranciškaus velykinė žinia „Urbi et orbi“

Brangieji broliai ir seserys, džiugių ir šventų Velykų! Šiandien po visą pasaulį pasklidusioje Bažnyčioje skamba moterims angelo paskelbta žinia: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis pr...
plačiau

Dvylika Prisikėlimo stočių

Dievas Jėzų prikėlė iš numirusiųjų. Todėl mes pajėgiame mirties tiek nebijoti, tvirtai tikėdami, kad ji tėra perėjimas į amžinąjį gyvenimą. Prisikėlęs iš numirusių ir įžengęs pas savo Tėvą Jėzus daug kartų pasirodė liūdintiems ir ...
plačiau

Jėzus ir Tomas

Viešpatie, kai Tavo ranka mane apglėbia, Tavo žvilgsnis rodo, kad Tu viską žinai. Tu žinai, kur  aš buvau, kai nebuvau pas Tave. Tu žinai, kad aš net dabar nesu visiškai pas Tave, o norėčiau būti; kad aš pažįstu Tave, bet...
plačiau

Gailestingumo šventė

Dievo gailestingumas nuo amžių beldžiasi į žmogaus širdį, sužeistą nuodėmės, slegiamą kančios, nevilties ir baimės. Jis drąsina, guodžia, ragina pasitikėti Viešpaties gerumu ir meile. Atkreipti dėmesį į gailestingąją Dievo me...
plačiau